Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De Europese eenmaking betekent open grenzen, een vrij verkeer van goederen en diensten. Klinkt mooi. Maar in werkelijkheid zorgt Europa niet voor sociale en fiscale harmonisering. Want Oost-Europese bedrijven met goedkope werkkrachten floreren, maar ten koste van wie of wat? West-Europese ondernemers? Duurdere werknemers in de ‘oude’ Europese industrielanden die verdrukt worden? En Oost-Europese werknemers die aan slechte arbeidsvoorwaarden en minimale bescherming aan de slag gaan?

“Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats”, het klinkt volstrekt logisch en ethisch. Maar de misbruiken en sociale drama’s die met deze geglobaliseerde utopie gepaard gaan, zijn amper bij te houden. Faillissementen en massaal jobverlies zijn het gevolg van gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, luttele controles, omvangrijke juridische onduidelijkheid en nalatige opvolging.

Als vakbonden bundelen we krachten om het schrijnende fenomeen van sociale dumping, voornamelijk in de transportsector en de bouw, tegen te gaan.

Het Festival van de Gelijkheid (Gent) werkt op donderdag 1 december samen met BTB-ABVV en opent de discussie: Wordt het sociale Europa gedumpt? Of is Europa überhaupt nooit sociaal geweest? Voor het ABVV neemt Frank Moreels, voorzitter BTB, deel aan het debat.

Wie erbij wil zijn, kan zich hier inschrijven.