Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Van 7 tot 18 november vindt in Marrakech (Marokko) de jaarlijkse klimaatconferentie plaats. De bedoeling is om het klimaatakkoord van Parijs (december 2015) concreet uit te werken, zodat het in 2020 effectief in werking kan treden. En er staat – alweer – veel op het spel: enerzijds is het akkoord van Parijs veelbelovend, anderzijds was 2015 wel het jaar waarin de broeikasgasrecords werden gebroken. Om het zacht uit te drukken: de tijd begint nu echt wel te dringen.

In de schaduw van deze grote bijeenkomsten, waar politieke wereldleiders ronkende speeches geven (terwijl de resultaten uitblijven), zijn onze delegees hard aan het werk om hun steentje bij te dragen tot een meer duurzame maatschappij. Leest u even mee?

Sadef

In het West-Vlaamse Roeselare ligt Sadef, een bedrijf dat stalen profielen produceert die voor duizend-en-één dingen gebruikt worden: poorten, transportbanden, zonnepanelen, ... . Onze hoofdafgevaardigde is er Peter Hessens. Wanneer we hem vragen naar de inspanningen van het ABVV-team op vlak van milieu en duurzaamheid, steekt hij meteen van wal: “Dit jaar hebben we deelgenomen aan de testkaravaan. Dat is een campagne van de provincie West-Vlaanderen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Gedurende een aantal weken konden onze werknemers gratis gebruik maken van (elektrische) fietsen.”

Peter vertelt dat deze actie een groot succes was: “Veel collega’s zijn beginnen na te denken over hun autogebruik en tot de constatatie gekomen dat het ook eens met de fiets kan. We hebben ook een aantal oudere werknemers die altijd met de fiets komen werken. Maar naarmate zij ouder worden, wordt dit wel steeds lastiger. Het gebruik van de elektrische fiets heeft hen doen inzien dat dit een goed – en goedkoop – alternatief kan zijn voor de wagen.”

Umicore

Umicore is een wereldspeler in de raffinage en recyclage van edele metalen. In de vestiging te Hoboken worden diverse metalen (zoals goud en zilver) herwonnen uit gsm’s, laptops en autokatalysatoren. We ontmoetten er hoofdafgevaardigde Daniël De Vooght. We vragen of het ABVV op Umicore bezig is met de klimaat- en milieuproblemen. “Via het CPBW en de OR trachten we toch onze stempel te drukken.” aldus Daniel. “Recent nog hebben we een voorstel gelanceerd waarbij werknemers gebruik kunnen maken van E-bikes. En als het over milieu gaat, doen wij regelmatig tussenkomsten op het CPBW.”

Daniël vertelt ook over het zogenaamde Green Team: “Werknemers met medische beperkingen worden in dit team tewerkgesteld. Ze onderhouden de fabrieksterreinen en vegen dagelijks de straten in de buurt.” De veranderingen die Umicore de laatste jaren heeft doorgemaakt zijn immens: “Van een vuile fabriek zijn wij geëvolueerd naar een modern bedrijf dat een van de voorlopers is in de kringloop-economie.”

Van Hool

Bij bussenfabrikant Van Hool (Lier) lopen we hoofddelegee David Scheveneels tegen het lijf. Ook hier wordt op syndicaal vlak wel één en ander rond milieu gedaan: “In het CPBW volgen we de dingen van nabij op, onder meer tijdens de bespreking van het milieujaarrapport.” Over concrete voorbeelden hoeft David niet lang na te denken: “We zitten hier met grote schilderafdelingen en sinds enkele jaren gebruiken we verf op waterbasis, wat veel minder schadelijk is. We beschikken ook over 3 grote waterzuiveringsstations en over een eigen milieudienst die nadenkt over de verwerking van schadelijke stoffen. Vanuit het CPBW kunnen wij dat mee opvolgen en ook zelf voorstellen doen.” En wat met de productie van de bussen zelf? “Ook daar is uiteraard aandacht voor het milieu,” lacht David, “denken we maar aan de elektrische en waterstofbussen voor het openbaar vervoer!”

Heraeus Electro-Nite

Electro-Nite (Houthalen) ontwikkelt industriële meetapparatuur voor o.a. de staalindustrie. De CPBW-afgevaardigden voor het ABVV zijn Sven Hemelaers, Ronny Follon en Marleen Peels. Hoe denken zij over zaken zoals duurzaamheid en klimaatopwarming? En vooral: wat proberen zij daaraan te doen? “Voor ons is het essentieel dat je als CPBW-afgevaardigde actief bezig bent met deze thema’s. Milieu, emissies, energieverbruik, ... zijn vaste punten in het jaarlijks actieplan”, aldus Sven.

De vraag naar concrete maatregelen wordt snel beantwoord: “De grote verbruikers werden in kaart gebracht.” begint Marleen. “Zo konden we het elektriciteitsgebruik verminderen door o.a. het uitschakelen van machines in het weekend en het plaatsen van lichtsensoren.” Ronny vult aan: “De oliestookketels werden ook vervangen door gasketels en het afvalwater wordt behandeld in een waterzuiveringsstation. Ook het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor de toiletten.” Marleen knikt: “Via het CPBW hebben we ook bekomen dat de verpakkingen van onze producten milieuvriendelijker werden. En dat gevaarlijke preparaten werden vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.”

Sommige voorstellen halen het dan weer niet, zo blijkt: “We hebben geadviseerd om deel te nemen aan een windmolenproject en om zonnepanelen te plaatsen. Maar dat werd niet weerhouden om financiële redenen”, aldus Ronny.

Niko

Onze laatste halte ligt in Sint-Niklaas. Op Niko, een bedrijf gespecialiseerd in schakelmateriaal, lichtsturing en huisautomatisering, ontmoetten we Sandra Mens (lid CPBW) en Kristel Brijs (hoofddelegee). Ook zij maken gebruik van de instrumenten die tot hun beschikking staan: “Alle maanden bespreken we de punten uit het jaarlijks actieplan die op dat moment van toepassing zijn”, aldus Sandra. “Dat kan zowel gaan over het gebruik van chemische producten als over maatregelen om carpoolen te stimuleren.” Kristel knikt: “Volgend jaar beginnen we te onderhandelen over hogere fietsvergoedingen, om de mensen te belonen die de wagen af en toe eens laten staan.”

Beide dames hebben ook lof voor hun milieucoördinator: “Die doet hier echt wel veel goede dingen”, klinkt het in koor. “Vanuit het bedrijf zelf wordt veel aandacht besteed aan milieu. Er is bijvoorbeeld geïnvesteerd in een groen dak én in zonnepanelen. Er staan hier ook twee elektrische laadpalen voor de deur. Maar die worden eigenlijk alleen maar door de directie gebruikt!”, lacht Sandra.

Zoals je kunt zien: van West-Vlaanderen tot Limburg zijn onze delegees bezig om hun bescheiden bijdrage te leveren tot een duurzamere samenleving. Ze denken (mee) na over een bewuster grondstoffen- en energieverbruik, over woon-werkverkeer en over milieuvriendelijkere productieprocessen en producten. Vaak vinden werknemer en werkgever elkaar in gemeenschappelijke doelstellingen. Maar even vaak dienen onze afgevaardigden het voortouw te nemen. Dat kan door gebruik te maken van wettelijke instrumenten (zoals het jaarlijkse actieplan) en overlegorganen (zoals het CPBW). Om te besluiten met de woorden van Sven Hemelaers, hoofddelegee op Electro-Nite: “Soms krijgen we dingen gedaan, en soms ook niet. Ik ben er wel van overtuigd dat het niet de grote verklaringen zijn die de wereld veranderen, maar wel de concrete, alledaagse initiatieven van gewone mensen, zoals u en ik.”