Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Met de begrotingscontrole in het vooruitzicht, stuurde minister van Werk Peeters zijn visie inzake een gemoderniseerde arbeidswetgeving en wendbaar/werkbaar werk de wereld in. De Groep van 10  kreeg zijn ontwerpwet overhandigd en heeft ze grondig geanalyseerd. Tussen vakbonden en werkgevers was het water andermaal te diep. De Groep van 10 kon geen gemeenschappelijk advies afleveren aan de minister. De ontwerpwet lagt bijgevolg in het kamp van deze besparingsregering.

Het resultaat daarvan werd op 16 oktober 2016 meegedeeld tijdens de beleidsverklaring van premier Michel. Over het algemeen kunnen we stellen dat de ontwerpwet er niet op is verslechterd, op een aantal punten na. Zo werpt minister Peeters zich klaarblijkelijk op als stakingsbreker... Lees meer in het e-book.