Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De cao-brochures voor alle metaalsectoren, behalve die van de edele metalen en de staalsector, zijn raadpleegbaar op de militantenzone van onze website. Surf naar www.abvvmetaal.be, meld je aan met je militantenlogin en klik op ‘Sectorale info’. Klik door naar de sector van je interesse en open de cao-brochure.