Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Met de begrotingscontrole in het vooruitzicht, stuurde minister van Werk Peeters zijn visie inzake een gemoderniseerde arbeidswetgeving en wendbaar/werkbaar werk de wereld in. Inmiddels heeft de Groep van 10 zijn ontwerpwet overhandigd gekregen en grondig geanalyseerd. En al blijkt de soep minder heet dan ze in eerste instantie werd opgediend, wordt er volop ingezet op meer flexibiliteit én heeft deze ontwerpwet bitter weinig te maken met werkbaar werk vanuit het oogpunt van de werknemer... Lees ons e-book waarin we deze ontwerpwet voor jullie uitpluizen in detail.

Meer weten over plan-Peeters? Surf naar de website die het ABVV over dit topic heeft gelanceerd.