Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Als deze nieuwsbrief in de mailbox terecht komt zijn in meer dan de helft van onze TBE's de verkiezingen achter de rug. Door de complexiteit van de sociale verkiezingen is het moeilijk en ook niet correct om nu al grote uitspraken te doen.

Je hebt altijd de neiging om je blind te staren op de vele goede resultaten (al zijn er altijd ook andere). Waar het nu op aankomt is nog één week keihard campagne voeren. En er voor te zorgen dat de goede resultaten van de eerste week bestendigd worden. Als alle uitslagen bekend zijn zullen we met een eerlijk en sterk verslag naar buiten komen (en in juni, dat kan ik nu al aankondigen met een extra M@gmetal). Eerlijk en Sterk, zoals we gewerkt hebben de afgelopen vier jaar en zoals we campagne gevoerd hebben.

Aan alle militanten die hun verkiezingen al achter de rug hebben, zeg ik 'Proficiat' en aan alle andere "Succes morgen en volgende week".

Herwig Jorissen

Voorzitter