Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De vakbonden schakelen een versnelling hoger in het sociaal verzet tegen de afbraakpolitiek van de factuurregeringen.  De werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden... hebben al meer dan genoeg betaald. Maar de begrotingsmaatregelen doen er nog een schep bovenop. En de inkt van het begrotingsakkoord is nog niet droog of de minister van Werk kondigt al aan dat we opnieuw zullen moeten bijdragen. Dat de komende besparingsronde voor juli al gepland is. Dat minstens 3 miljard zal bespaard worden. Dat wij “allemaal boven onze stand leven”. En ondertussen krijgen de grote vermogens en bedrijven vrij spel.

En dan willen ze ook nog dat we langer, meer en nog soepeler gaan werken. Want staat er op het menu?

·         Afschaffen 38-urenweek, verlenging arbeidstijd, meer overuren waarvoor je geen inhaalrust krijgt

·         Uitbreiden interimwerk via uitzendcontracten van onbepaalde duur, in plaats van een stevig contract en statuut.

·         Versoepelen deeltijds werk waarbij je baas je amper een dag op voorhand moet verwittigen van het te presteren uurrooster.

·         Inhakken op tijdskrediet en loopbaanonderbreking en invoeren van loopbaansparen waarbij je zelf arbeidstijd moet opsparen tot wanneer je baas beslist dat het goed uitkomt…

·         Verscherpte controle en sancties voor zieke werknemers

·         Herinvoering van de proefperiode

Ons geduld is op. Afspraak om 11uur aan het Noord-Station  in Brussel. Voor meer info over vervoer: contacteer je secretaris.

Download hier de affiche en het gemeenschappelijk pamflet