Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Door de nasleep van de crisis van 2008, het gebrek aan een relancebeleid en inspanningen voor een broodnodige herindustrialisering van onze economie, merken we al langer dat de instroom van jongeren in onze sectoren moeilijk loopt.  

Door ouderen te verplichten langer aan de slag te blijven stellen we in de praktijk vast dat deze tendens nog versterkt wordt met nefaste gevolgen voor  de leeftijdspyramide in de ondernemingen.  En als er dan toch instroom is, dan gebeurt dit op steeds grotere schaal in precaire statuten zoals uitzendarbeid, tijdelijke contracten, enz.. waardoor de integratie naar een reguliere job met democratische rechten zoals het kiezen van een vertegenwoordiger of zelf kandidaat zijn steeds moeilijker wordt.   

Ondanks deze weinig stimulerende omgevingsfactoren hebben zich op dit moment toch reeds meer dan 1250 <35 jarigen zich geëngageerd om als kandidaat actief mee te werken aan onze alternatieven.   Sterker nog bij de <26 jarigen, waarvan weinigen een COD hebben, hebben we 300 kandidaten, waarvan bijna 100 op de zeldzaam wordende specifieke jongerenzetels.

Daarom hebben we extra propagandamateriaal gemaakt. Download hier onze ‘jonge krachten’- affiche