Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Onze centrale heeft een lange vormingstraditie. Goed gevormde militanten zijn een garantie voor een degelijke syndicale werking. Syndicale vorming bij ABVV-Metaal staat voor kort en krachtig delegees vormen door hen de nodige kennis én vaardigheden bij te brengen, zodat ze binnen de kortste keren op een doeltreffende manier hun syndicale opdracht ter harte kunnen nemen. 

“Maar onze vorming is meer dan dat”, onderstreept Georges De Batselier, ondervoorzitter ABVV-Metaal. “Vorming volgen geeft je als militant ook de gelegenheid om (nieuwe) kameraden ‘uit de metaal’ te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen en te delen. Onze vorming wil antwoorden geven op de actuele problemen waar je als syndicalist mee geconfronteerd wordt”. 

De dagelijkse bedrijfsrealiteit en problemen zijn in onze vormingsprogramma’s steeds het vertrekpunt. Dit is zowel het geval in onze opstapvorming voor ‘startende’ militanten, als in onze expertise- of modulevorming voor ‘gevorderden’. Elke groep wordt vakkundig bijgestaan door een professionele vormingswerker en door ervaren begeleiders. Deze doorwinterde delegees die net als elke deelnemer de volledige vormingscyclus hebben doorlopen en vervolgens een opleiding hebben gevolgd om een groep zo goed mogelijk te coachen gedurende een vormingsweek, brengen de bedrijfsrealiteit naar de vorming. We werken momenteel met een 30-tal groepsbegeleiders afkomstig uit alle uithoeken van Vlaanderen.

De vorming bij ABVV-Metaal is cyclisch opgebouwd. Een totale cyclus bestaat uit 8 vormingsweken (2 opstapweken in je eigen regio + 4 oriëntatieweken+ 2 specialisatieweken) die zich uitstrekt over een periode tussen twee sociale verkiezingen. Op het einde van deze cyclus mag je jezelf zonder meer een ‘deskundig militant’ noemen. De oriëntatieweken gaan door in ons eigen vormingscentrum te Haasrode.

Heb je hiermee de smaak goed te pakken en kijk je uit naar nog meer expertise? Dan kun je altijd terecht in onze modulevorming. In deze vormingen gaan we in op technische en specifieke thema’s. Deze modules geven ons ook de kans om in te spelen op de actualiteit! Elk schooljaar kan een metallo ‘à la carte’ kiezen uit een reeks onderwerpen en zo zijn kennis en vaardigheden aanscherpen.

In het najaar van 2016 ontvangen we graag een tweede lichting nieuwe militanten die dan hun vormingstraject  starten. Ben je een gedreven militant en heb je nog geen vorming gevolgd? Dan zijn onze opstapweken zeker iets voor jou!

De modulevormingen gaan als vanouds door in Bremberg. Zo organiseren we opnieuw een actualiteitsmodule. Je kunt ook kiezen voor een gedreven opleiding ‘onderhandelingstechnieken’ of voor de module ‘psychosociale belasting’. Dit zijn modules van 32 uur.

Nieuw vanaf het schooljaar 16-17 is de regionale module. Volg een module van een volle week in je eigen regio! Deze opleiding is een ‘Toolbox voor de militant’. Hier gaan we een week lang in op alle zaken waarmee een militant dagdagelijks geconfronteerd wordt. Werkloosheidsreglementeringen, tijdskrediet, overuren, tijdelijke arbeid, … 

Al deze vormingen staan overzichtelijk uitgelegd in onze nieuwe vormingsbrochure. In deze brochure vind je waar en wanneer welke vorming gegeven wordt. Deze kun je hier downloaden.

Snel inschrijven is de boodschap! Vorig schooljaar was elk plaatsje in de modulevorming bezet. Dus wacht niet langer en schrijf je in voor een van onze vormingen. Inschrijven gebeurt steeds via je secretaris!