Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In de jaren tachtig lanceerden de ABVV-Jongeren tijdens de campagne Sociale Verkiezingen een affiche met de slogan “Een jonge stem klinkt altijd sterk”. We vonden het geschikt om in het kader van onze huidige campagne “Met Sterke Krachten. Vooruit” een update te maken van deze affiche / slogan.

Waarom?

Omdat jongeren een bijzondere aandacht verdienen. Niet omdat ze jong(ere) zijn, maar wel omdat ze een bijzondere (kwetsbare) groep zijn op de arbeidsmarkt. Een derde van de min 25 jarigen werkt op de een of andere manier met een tijdelijk contract. Voor alle duidelijkheid vier op vijf aanvaardt een tijdelijk contract bij gebrek aan beter. Van de laaggeschoolde jongeren is slechts 55% aan het werk. En een beroepsactieve min 25 jarige heeft 3,5 meer kans om werkloos te zijn dan een plus 25 jarige. Dat alles heeft natuurlijk zijn gevolgen. 27 % van de werkende jongvolwassenen is werkonzeker en 70% is overtuigd dat ze in de toekomst zullen moeten werken in zwakkere statuten die weinig sociale bescherming bieden. 

Natuurlijk is het niet alleen maar kommer en kwel. Behalve op het vlak van werkzekerheid denken de meeste jongeren wel nog dat ze het beter of even goed zullen doen als hun ouders. Maar elke generatie heeft ook zijn eigen prioriteiten. De huidige generatie is een generatie die ‘vrije tijd (of privé of gezin…) beduidend belangrijker vindt. 

Omdat jongeren altijd de stem van de toekomst zijn. Het zijn hun noden en verwachtingen die we zullen moeten beantwoorden. In tegenstelling tot wat zou geloven vinden jongeren nog altijd hun weg naar de vakbond (in België). Meer dan één vijfde van de leden van ABVV-Metaal is jonger dan dertig (dat komt  ongeveer overeen aan hun aandeel in de tewerkstelling in de metaalsectoren)

In ons grootste paritair comité 111 (metaal- en machine bouw) is 88% van de arbeiders gaan stemmen (stemmen is niet verplicht bij de sociale verkiezingen). Bij de jongeren was dat 76%. En dan mogen we ons nog gelukkig prijzen want voor het geheel van de sociale verkiezingen (alle TBE’s in alle sectoren) is slechts 35% van de jongeren gaan stemmen voor de jongerenlijsten. Dit is een bijzondere dramatische cijfer. Want het gaat wel om de werknemers van morgen, overmorgen en lang daarna.

Het is dus duidelijk. We moeten de jongeren niet alleen een megafoon geven, we moeten ook luisteren naar wat ze zeggen. Tenminste als we willen dat zij ook nog willen luisteren naar wat wij te zeggen hebben.

Een jonge stem klinkt altijd krachtig. Niet alleen op een aparte jongerenlijst, maar op elke lijst. Niet alleen in een campagne sociale verkiezingen, maar in het dagelijks werk van elke delegatie. Als het waar is dat een volwassene een jongere zonder toekomst is, dan hebben we er met zijn allen heel veel belang bij om er voor te zorgen dat die jonge stem krachtiger klinkt dan ooit.

Herwig Jorissen
Voorzitter