Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Uiterlijk op dag X+35 (tussen 17 en 30 maart 2020) moeten de vakbonden hun kandidatenlijsten indienen. Voor elke categorie (arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden) en voor elk orgaan (OR en CPBW) kan het ABVV dubbel zoveel kandidaten indienen als er effectieve mandaten te verdelen zijn.

Wie mag kandidaat zijn?

- Je moet een werknemer zijn (met arbeidsovereenkomst);
- Je hebt 6 maanden anciënniteit (of 9 maanden onderbroken in 2015);
- Je bent tussen 18 en 65 jaar oud (jongeren kunnen vanaf 16 jaar kandidaat zijn);
- Je bent geen leidinggevende, preventieadviseur of vertrouwenspersoon.

Aandachtspunten

- Hebben we kandidaten in alle afdelingen?
- Hou rekening met diversiteit (man-vrouw, jong-oud, nationaliteit, ...).
- Zorg voor een goede mix van vaardigheden onder de kandidaten.
- Weerspiegelen de kandidatenlijsten de realiteit op de werkvloer?

Procedure indienen kandidatenlijsten (7 stappen)

1. X+35: indienen lijsten bij de werkgever
2. X+40: aanplakking lijsten door werkgever
3. X+47: klacht indienen bij werkgever tegen fouten op de lijsten. X+47 is ook de uiterste datum om een kandidatuur terug te trekken.
4. X+54: eventuele wijziging van de kandidatenlijst
5. X+56: aanplakking gewijzigde kandidatenlijst
6. X+61: beroep bij de arbeidsrechtbank tegen fouten op de lijsten. Ten laatste op X+75 doet de rechtbank een uitspraak.
7. X+77: kandidatenlijsten zijn definitief

Voor de duidelijkheid: het gaat hier altijd over uiterste data (vroeger mag, later mag niet).