Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ten laatste tegen X+56 (tussen 5 en 18 april 2016) moet er een akkoord zijn over de mogelijkheid om te stemmen per brief. Dit akkoord moet worden gesloten tussen de werkgever en alle vakbonden die kandidaten voordragen. Per brief stemmen is toegestaan in vier gevallen:


- Bij een aanzienlijke spreiding van het personeel;
- In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst (ziekte, arbeidsongeval, zwangerschap, vakantie, ...);
- Werknemers zijn niet tewerkgesteld tijdens de openingsuren van de stembureaus;
- Bij nachtarbeid (tussen 20 en 6 uur) van een zeer beperkt aantal werknemers (bijv. nachtwakers).

De kiezer die per brief stemt moet rekening houden met een aantal zaken:

- De enveloppe met daarin het stembiljet moet de naam én de handtekening bevatten van de kiezer. Zonder handtekening is de stem ongeldig.
- De brief moet aankomen vóór de sluiting van het stembureau. Indien niet is de stem ongeldig.
- Als de kiezer per brief heeft gestemd, maar ook komt stemmen in het stembureau, dan is de stem per brief eveneens ongeldig.