Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

zij-kant en ABVV voeren op morgen 11 maart actie voor gelijk loon v/m in Brussel met een indrukwekkende constructie. Rode damesschoenen tonen de weg naar equal pay op de trappen van de Beurs. Onder het motto #InHerShoes roepen ABVV en zij-kant iedereen op om voor één dag – ook letterlijk – in de schoenen van vrouwen te gaan staan.

De voetgangerszone voor de Beurs wordt omgevormd tot een op hakken af te leggen hinkelbaan, symbool voor de weg naar equal pay. Vrouwen mogen voor één keer het makkelijke mannenparcours volgen, mannen moeten laveren langs de vele obstakels: zwangerschap, zorg voor kinderen, onvoldoende opvang...

Van harte welkom op deze #InHerShoes- actiedag op vrijdag 11 maart 2016!

• Beurs (Beursplein, 1000 Brussel)
• 11 uur tot 14 uur
• Persmoment om 11 uur in aanwezigheid van Inga Verhaert (voorzitter zij-kant), Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV) en Vera Claes (nationaal secretaris zij-kant)

In Vlaanderen en Wallonië vinden ook acties plaats, meer info: www.equalpayday.be/acties  

Equal Pay Day, 13 maart 2016: Kreeg de loonkloof maar evenveel aandacht

Omdat vrouwen in België gemiddeld een vijfde minder verdienen dan mannen. Daarom organiseren zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en ABVV op 13 maart Equal Pay Day. In deze twaalfde editie van hun campagne voor loongelijkheid pleiten ze voor het recht op een fulltime job. Deeltijds werk (en dus ook een deeltijds loon) blijft anno 2016 immers nog steeds een vrouwenzaak.

“Because it’s 2015”, zei de nieuwbakken Canadese premier Justin Trudeau op de vraag waarom er evenveel vrouwen als mannen in zijn regering zaten. In België is die gendergelijkheid alvast niet voor 2016, en zeker niet op de werkvloer. Volgens de nieuwste, nog niet eerder gepubliceerde cijfers over de lonen in België (2013), verdienen vrouwen per maand nog steeds 20 % minder dan mannen (gemiddelde brutomaandlonen in de privésector).

Daarom organiseren ABVV en zij-kant elk jaar Equal Pay Day. Deze dag voor gelijk loon valt dit jaar op 13 maart 2016: vrouwen moeten op jaarbasis een vijfde, ofwel twee maanden en dertien dagen, langer werken om evenveel te verdienen als wat mannen het afgelopen jaar reeds verdienden.

Jonge vrouwen verdienen meer

De loonkloof blijft even groot als vorig jaar. Gelukkig is er ook goed nieuws: vrouwen benen mannen stilaan bij op de loonladder. Bij jongere vrouwen en mannen bestaat er zelfs een negatieve loonkloof voor alleenstaanden zonder kinderen, in het voordeel van vrouwen. Dat bewijst dat meer dan tien jaar Equal Pay Day-campagnes hun nut aantonen.

Deeltijds werk is niet genderneutraal

Maar zodra er een partner en kinderen in het spel zijn, nemen vrouwen vaak gas terug. In 2014 werkte 41 % van de vrouwen in de privésector deeltijds, bij mannen was dit 9 %. Als hoofdreden hiervoor verwees de helft van de deeltijds werkende vrouwen naar de combinatie tussen werk en privéleven. Deze ongelijke verdeling van zorgtaken heeft een grote impact op de lonen. Dat blijkt duidelijk als we de factor deeltijds werk elimineren en enkel kijken naar de bruto-uurlonen van voltijdse loontrekkenden: de loonkloof verkleinde hier van 15 % in 2001 naar amper 5 % in 2013.

Campagnemateriaal

Met een opvallend beeld vragen we aandacht voor ‘die andere kloof’ en maken we duidelijk: voor vrouwen is de portemonnee even hot als de decolleté.

Deze decolleté met dubbele bodem is het uithangbord van de campagne, en kan je terugvinden op affiches, flyers, bierviltjes, placemats en omslagfoto’s voor Facebook en Twitter. Je vindt alles terug op de website van Equal Pay Day, waar je het materiaal ook (in beperkte oplage) gratis kunt bestellen. De affiche en flyer download je gewoon hier.

Recht op voltijds werk

ABVV en zij-kant vragen de beleidsmakers om van voltijds werk een recht te maken. De rol van collectieve sociale voorzieningen is hierbij fundamenteel. Wachtlijsten duiden op een grote nood aan voldoende en betaalbare opvangvoorzieningen voor kinderen en zorgafhankelijke personen. Ook uitgebreide voor- en naschoolse opvang zijn essentieel om mensen voltijds werk aan het werk te kunnen houden.

Maar daarnaast moet ook de definitie van ‘voltijds werk’ herbekeken worden. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Tot slot moet deeltijds werk (bijvoorbeeld in het kader van ouderschapsverlof) beter verdeeld worden. Kinderen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij ook vaders gestimuleerd moeten worden om zorgtaken op te nemen én werkgevers moeten begrijpen dat het mannelijke kostwinnersmodel al even achter ons ligt.

ABVV-Metaal in het teken van gender

ABVV-Metaal strijdt 365 dagen per jaar voor gelijke rechten m/v. Van Internationale Vrouwendag op 8 maart tot de dag na Equal Pay Day op 14 maart zetten we daarom onze website en Facebook-pagina helemaal in om dit thema te verdedigen! Volg ons! Lees ook de blogs van Magda De Meyer, Vera Claes en Miranda Ulens. Houd ons in de gaten, want er volgen nog meer interessante blogs en andere publicaties!