Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 1 februari werd in alle sectoren van de metaal aanpassingen doorgevoerd aan de vervoerskosten en/of de minimumuurlonen. Ontdek de wijizgingen in jouw sector en surf naar onze sectorpagina voor de geüpdatete Op Zak-boekjes.