Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De 48-urenregel, die mogelijk maakt dat uitzendkrachten pas 48 uur na de aanvang van het werk hun contract ondertekenen, zal op 1 oktober worden afgeschaft. Binnenkort moet het contract op voorhand worden ondertekend. Het akkoord daarover is afgelopen dinsdag bevestigd door de Nationale Arbeidsraad.

Deze wijziging maakt deel uit van een breed principeakkoord dat de sociale partners al in januari 2012 hadden gesloten. Toen werden vier maatregelen aangekondigd tot modernisering van uitzendwerk, waarvan deze afschaffing de vierde en laatste was. De overige drie maatregelen waren de invoering en regeling van een motief van instroom, de regeling van de dagcontracten en de aanpassing van de regeling omtrent informatie en controle. Deze werken medio 2013 al in een wet gegoten.

Nu wordt ook werk gemaakt van de omzetting van het laatste aspect van het akkoord. De 48-urenregel zal dan ook vanaf 1 oktober tot het verleden behoren.

Het spreekt voor zich dat dit een grote vooruitgang betekent in de strijd tegen de misbruiken in de uitzendsector. Behalve de onzekerheid die de maatregelen teweegbracht voor de uitzendkracht, zorgde de regel ook voor problemen bij bijvoorbeeld de afwikkeling van arbeidsongevallen of ziektes die op de eerste werkdag plaatsvonden.

Het akkoord van de sociale partners voorziet daarnaast nog een kader voor de elektronische ondertekening van uitzendcontracten. In oktober wordt bovendien nog de applicatie Interim@Work gelanceerd. Daarmee kunnen uitzendkrachten nakijken of het uitzendkantoor wel degelijk aangifte heeft gedaan bij de RSZ.