Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wij mogen nooit aanvaarden dat de liberalisering van de transportmarkt leidt tot een neerwaartse spiraal op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. Harmonisering is een absolute voorwaarde voor vrijmaking van de markt. Door oneerlijke concurrentie en sociale dumping zijn alleen al in ons land meer dan 4.000 banen in de transportsector verloren gegaan. Tegenwoordig staat ook het statuut van havenarbeiders vanuit Europese hoek onder druk.

We moeten de markt onderwerpen aan regels in het algemeen belang. Europa moet dringend voorrang geven aan sociale en rechtvaardige principes. Wij eisen gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Voor alle werknemers. Ongeacht hun nationaliteit. Een zeer eenvoudig principe, maar cruciaal in onze strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid.

Om hiertegen te protesteren is een Europees burgerinitiatief opgestart met een petitie. Wanneer we erin slagen om één miljoen handtekeningen te verzamelen in heel Europa, is de Europese Commissie verplicht om de voorstellen voor een faire transportsector in overweging te nemen.

Teken de petitie voor eerlijke concurrentie in de transportindustrie en gelijke loon en arbeidsvoorwaarden voor transportarbeiders!