Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het deel voor de burger op de website van het portaal voor de Sociale Zekerheid is grondig veranderd. Deze vernieuwing is het resultaat van een samenwerking tussen alle Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ), gecoördineerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en de FOD Sociale Zekerheid.

Het portaal blijft uiteraard dé toegangspoort voor alle informatie over de sociale zekerheid in België. Uitzicht en navigatie zijn gemoderniseerd en de uitgebreide inhoud is trapsgewijs georganiseerd. Via algemene thema's en subthema's kom je bij een specifiek onderwerp. De verschillende topics werden ondergebracht in 8 concrete thema's:

• Pensioen
• Verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking
• Handicap & invaliditeit
• Gezondheid
• Familie
• Hulp en OCMW
• Werk en werkloosheid
• Arbeidsongeschiktheid, -ongeval en beroepsziekte

Daar vind je een duidelijke uitleg en een verwijzing naar de uitgebreide websites van de verantwoordelijke instellingen.

Ook de toegepaste technologie is klaar voor de toekomst. De navigatie is vereenvoudigd, de visuele weergave van de pagina's gemoderniseerd en aangepast aan het gebruik op mobiele toestellen: telkens wordt automatisch het juiste formaat getoond. De nieuwe navigatie geeft vlotter toegang tot de verschillende onderwerpen.

Het E-news is vanaf nu ook gekoppeld aan het burgerportaal en verzamelt het nieuws over de sociale zekerheid dat relevant is voor de burger.

Ook het pensioenportaal mypension is merkelijk uitgebreid met nieuwe functies. Voortaan kan iedere ambtenaar, werknemer of zelfstandige online nagaan op welke datum hij of zij op pensioen kan gaan.

De website bestond al geruime tijd en wordt stelselmatig uitgebouwd. Je kon er al bepaalde gegevens over carrière en pensioen raadplegen, maar voortaan is het dus ook mogelijk om eenvoudig de vroegst mogelijke pensioendatum te berekenen. De site is toegankelijk via de e-ID.