Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Dag X-5 (van 4 tot 17 februari 2016) is de uiterste datum waarop de arbeidsrechtbank zich uitspreekt over klachten die door de vakbond zijn ingediend tegen bepaalde beslissingen van de werkgever op X-35.

Van X-60 tot X-35 konden de vakbonden onderhandelen over de voorstellen van de werkgever m.b.t. de SV. Indien op X-35 de werkgever een bepaalde beslissing nam waar de vakbonden niet mee akkoord waren, hadden ze 7 dagen tijd om in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank. Ten laatste na 23 dagen (op X-5 dus) moet er een uitspraak zijn.