Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het sectoraal akkoord metaalbouw voor 2015-2016 voorzag twee ingrepen op de minimumlonen. Vooreerst werd vanaf 1 oktober 2015 het nationaal minimumloon opgetrokken tot 11,27 euro per uur in een 38-uurregime. Deze verhoging is een van de maatregelen tegen sociale dumping. Een buitenlands bedrijf dat werken uitvoert in België en hier geen maatschappelijke zetel heeft, moet het nationaal minimumloon toepassen. Een bedrijf met een maatschappelijke zetel in België moet de provinciale minimumlonen toepassen. Aangezien de provinciale minimumlonen hoger liggen dan het nationale minimumloon was een verhoging van nationaal minimumloon meer dan verantwoord.

Een tweede ingreep is de loonsverhoging van 0,07 euro/u vanaf 1 januari 2016. Dit brengt het nationaal minimumloon op 11,34 euro/u in een 38-uurregime. Op maandbasis komt dit neer op 1.867,32 euro.

Ook de provinciale minimumlonen werden verhoogd met 0,07 euro/u. Dit betekent voor:

Antwerpen: 11,9006 euro/u
Brabant: 11,34 euro/u
Limburg: 11,3572 euro/u

Oost-Vlaanderen op basis van de provinciale functieclassificatie:
West-Vlaanderen op basis van de provinciale functieclassificatie:Ook in andere sectorenvan de metaal zijn de minimumlonen verhoogd op 1 januari 2016. Surf naar de Op Zak van jouw sector en ontdek de nieuwe minimumoorlonen.