Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het afgelopen jaar hebben we op de sociale media campagne gevoerd rond verschillende verwezenlijkingen van de vakbond: uw sociale zekerheid, gezond en veilig werk, betaald verlof, het minimumloon, de eindejaarspremie,... En we zullen blijven doorgaan met deze campagne. Want het is nodig om de publieke opinie te blijven uitleggen aan wie ze de sociale welvaartstaat te danken hebben. Gisteren, vandaag, maar vooral ook morgen.

Het is meer dan ooit nodig. Want conservatieve krachten gesteund door een rechtse regering proberen op allerlei manieren de legitimiteit van de vakbond in vraag te stellen. Je enkel beroepen op het verleden, is natuurlijk niet dé manier om de toekomst voor te bereiden. Dat is ook niet wat we (moeten) doen. Wat we wel willen, kunnen en moeten doen is nu een antwoord geven op de nieuwe uitdagingen van morgen. Verschillende internationale studies uit onverdachte bron hebben aangetoond dat de vakbond de enige garantie is tegen ongelijkheid. Hoe sterker de vakbond, hoe kleiner de ongelijkheid. Hoe zorgen voor een adequate bescherming van de werknemers op de arbeidsmarkt van morgen? Dat is onze opdracht. Hoe zorgen we dat de realisaties van de vakbond uit het verleden niet worden afgebroken maar een vervolg krijgen? De nieuwjaarsinterviews met N-VA-voorzitter én echte premier van dit land tonen dat dit meer dan nodig zal zijn. Bart De Wever stelde immers zeer duidelijk dat we ook in 2016 zullen moeten besparen en dat het alleen kan in de sociale zekerheid. Dus ten koste van zieken, gepensioneerden, werklozen...

De sociale verkiezingen in 2016 zijn een belangrijk ijkpunt. In 2012 waren er in bijna 700 Technische Bedrijfseenheden in de metaalsectoren sociale verkiezingen. Op basis van de eerste gegevens kunnen we ervan uitgaan dat dit aantal min of meer gelijk zal blijven. Dat neemt niet weg dat de evoluties op de arbeidsmarkt naar minder (grote) industrie ook met zich meebrengen dat er meer bedrijven zijn met geen of minder sterke vakbondsvertegenwoordiging.

We zullen dus op twee fronten tegelijk strijd moeten voeren. In onze bedrijven om de concrete belangen van de werknemers te verdedigen. Maar tegelijk maatschappelijk om onze sociale welvaartstaat te vrijwaren. Daarvoor moeten we de publieke opinie mee hebben en niet tegen. Dat houdt in dat niet elke syndicale strategie een goede strategie is, hoe gerechtvaardigd de eisen die erachter schuil gaan ook mogen zijn. We moeten stoppen met onze tegenstanders onnodig munitie te geven. Want aan rechtse kant is men zeer geduldig. Elke gelegenheid neemt men te baat om de vakbonden en of mutualiteiten in een slecht daglicht te plaatsen. Waarheid of leugens? Dat doet er niet toe. Men hamert zolang op dezelfde steen tot de rots van de sociale-overlegdemocratie barst.

We kijken in de spiegel van het verleden en zien wat we allemaal gerealiseerd hebben. Maar onze blik is wel gericht op morgen. ABVV-Metaal wil met Sterke Krachten. Vooruit. In 2016. En die sterke krachten zijn al die militanten die op een lijst gaan staan om de belangen van de werknemers en van de burgers in het algemeen te verdedigen. En de solidariteit die ons bindt.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Download hier de affiches met onze syndicale realisaties.