Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Vanaf 30 november vervangt www.socialsecurity.belgium.be de huidige www.socialsecurity.fgov.be als website van de FOD Sociale Zekerheid.

De nieuwe site informeert over de specifieke bevoegdheden, activiteiten en projecten van de FOD. Hij beantwoordt beter aan de informatienoden van specifieke doelgroepen zoals journalisten, onderzoekers, professionals uit de sociale sector,.... De site is opgebouwd volgens de hoofdopdrachten van onze FOD met aansluitende artikels, projecten, cijfers, publicaties en evenementen.

Qua structuur en design sluit de nieuwe site beter aan bij het moderne imago dat de FOD wil uitdragen. Het design van de website is 'responsive' en kiest automatisch het juiste formaat voor smartphone, tablet en desktop. Dit voor een optimale leesbaarheid.

Het deel met informatie over rechten en plichten voor de burger op de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be wordt binnen enkele weken eveneens vernieuwd. De andere delen van die site richten zich tot ondernemingen en professionelen.

Ga naar de nieuwe website www.socialsecurity.belgium.be