Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Bij arbeidsongeschiktheid moet je zo snel mogelijk je werkgever inlichten. Maar je moet ook aangifte doen bij je ziekenfonds. Voor de aangifte van je ziekte heb je het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (formulier ‘vertrouwelijke’) van je ziekenfonds nodig, dat je laat invullen door je dokter.

Wat verandert er?

Je dokter moet niet alleen de begindatum van je ziekte op het formulier invullen, maar ook de datum waarop hij verwacht dat je opnieuw kunt gaan werken. Dat is nieuw!

Je ziekenfonds mag na de voorziene einddatum op het formulier geen uitkeringen meer betalen. Blijf je toch langer ziek, dan moet je vanaf 2016 onmiddellijk een nieuw ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ naar je ziekenfonds sturen. Op dat getuigschrift moet de dokter de nieuwe einddatum noteren. Anders zul je geen ziekte-uitkeringen meer ontvangen.