Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De voorbije weken heeft onze vormingsdienst haar Ronde van Vlaanderen gedaan. In alle provincies is deel 1 van onze modulevorming ‘SV 2016’ doorgegaan. Meer dan 250 militanten en afgevaardigden hebben twee dagen gewerkt rond diverse aspecten van de sociale verkiezingen.

Dag 1 stond volledig in het teken van de procedure. De wet regelt heel nauwkeurig wat er allemaal moet gebeuren en wanneer het moet gebeuren. En dus werd stilgestaan bij belangrijke begrippen: wat is dag X en wat betekent dag Y? Wanneer moeten de kandidatenlijsten ingediend worden? Hoe verdeel je het aantal mandaten onder arbeiders, bedienden, kaders en jongeren? Wie mag kandidaat zijn en wie niet? Hoe zit dat met elektronisch stemmen en stemmen per brief? Al deze en nog veel meer kwesties passeerden de revue. Telkens kwamen er veel vragen van de aanwezigen. Alle groepen hadden trouwens een goeie mix tussen ervaren anciens en nieuwkomers. Er werden door de deelnemers heel wat bruikbare tips en aandachtspunten meegegeven.

Op dag 2 kwamen heel andere zaken aan bod. In de voormiddag stonden 2 workshops op het programma. In de ene werd de eigen syndicale werking op een kritische manier doorgelicht: wat zijn onze sterke en onze minder sterke punten? Over welke mogelijkheden beschikken we? Hoe kunnen we nog beter doen? Voor onze delegees was dit een leerrijke oefening. Eens in de spiegel kijken kan nooit kwaad. En ook hier werd veel geleerd door gewoon te luisteren naar elkaar. In de andere workshop werd nagedacht over de zoektocht naar nieuwe kandidaten. Regelmatig kwam ter sprake dat het de laatste tijd niet eenvoudig is om gemotiveerde mensen te vinden. “Kandidaten vinden is geen probleem, maar goede kandidaten vinden is nog iets anders” was een vaak gehoorde opmerking. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de kenmerken van een ‘goede en gemotiveerde’ kandidaat en bij de manier waarop je mensen kunt overtuigen om zich te engageren voor het ABVV.

In het laatste luik van de tweedaagse werd onze campagne voorgesteld. Welke beelden en welke stijl hanteren we? Waar vind je alle materiaal (affiches, flyers, ...)? En vooral: hoe doe je dat, campagne voeren op de werkvloer? Aan de hand van praktische tips en tricks hebben we deze vragen beantwoord.

Zoals je leest, waren het twee goedgevulde dagen. Onze delegees zijn alvast klaar om er in te vliegen! In het voorjaar van 2016 volgt deel 2 van de modulevorming. Daarin zal vooral gefocust worden op twee zaken: een versnelling hoger schakelen in de campagne en de kiesverrichtingen (de stembureaus, de rol van getuigen, het tellen van de stemmen en het berekenen van de zetels).