Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De procedure SV 2016 begint al deze maand! Tussen 11 en 24 december moet de werkgever een aantal cruciale inlichtingen verschaffen aan de ondernemingsraad (of aan het comité). Concreet gaat het om volgende informatie:


- Moet de onderneming verkiezingen organiseren?

- Welke organen moeten opgericht worden (enkel een comité of ook een OR)?

- Hoeveel werknemers zijn er per categorie (arbeiders, bedienden, kaderleden en jongeren)?

- Wie zijn de kaderleden en wie zijn de leidinggevenden?

- Op welke datum wil de werkgever de verkiezingen laten plaatsvinden?

Deze informatie moeten ook worden uitgehangen op een goed zichtbare plaats in de onderneming, zodat alle werknemers dit kunnen bekijken. In de omschrijving van de procedure sociale verkiezingen worden deze inlichtingen samengevat als bericht X-60. Dat is dus 60 dagen voor dag X (de officiële aanplakking en aankondiging van de verkiezingen) en 150 dagen voor dag Y (de dag van de stemming).

De informatie die de werkgever meedeelt op X-60 is niet onvoorwaardelijk. Het gaat om een voorstel dat, na overleg met de vakbonden, kan gewijzigd en aangepast worden. Er is tijd tot X-35 om in de ondernemingsraad (of in het comité) te discussiëren over de voorstellen van de werkgever.

- Is de datum die de werkgever voorstelt een goede datum voor ons? Misschien zijn er andere en betere data denkbaar. Tip: ga altijd op zoek naar een datum waarop zoveel mogelijk werknemers en ABVV-leden aanwezig zijn. Vermijd dagen waarop traditioneel veel tijdskrediet wordt genomen, zoals woensdagen en vrijdagen.

- Is de lijst met kaderleden en leidinggevenden correct en volledig? Staan er personen op deze lijsten die er eigenlijk niet mogen opstaan?

- Klopt het wat de werkgever zegt over het aantal personeelsleden en de opdeling in arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden? Dit kan een impact hebben op het aantal mandaten en de verdeling van de mandaten tussen de diverse categorieën.

- ...

Het voorstel van de werkgever op X-60 moet dus goed gecontroleerd worden. Er is ruimte voor discussie en aanpassingen. Op X-35, dus een drietal weken na het voorstel, moet de werkgever een definitieve beslissing nemen. Indien hij rekening heeft gehouden met de opmerkingen van de vakbonden, des te beter. Indien hij geen rekening houdt men onze verzuchtingen (en als we ervan overtuigd zijn de wet aan onze kant te hebben) dan kunnen we nog altijd klacht indienen bij de arbeidsrechtbank. Dit moet gebeuren ten laatste op X-28. Dit betekent dat er slechts één week tijd is om klacht in te dienen. Vandaar dat het belangrijk is om alles goed voor te bereiden en op te volgen. Zorg er zeker voor dat je alle verslagen van de ondernemingsraad in die periode goed bewaard. De uitspraak van de rechtbank volgt dan op X-5. Zodat op dag X (tussen 9 en 22 februari 2015) de officiële aankondiging kan gebeuren.