Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Van 30 november tot en met 12 december 2015 vinden in Parijs de 21ste internationale klimaatonderhandelingen plaats, georganiseerd door de Verenigde Naties. De bedoeling is om er de opvolger van het Kyoto-protocol te ondertekenen.  2015 is een kantelmoment. 

Volgens internationale wetenschappers moeten we nu in actie schieten als we een ernstige klimaatverstoring willen voorkomen. Het grote streefdoel in alle onderhandelingen van de laatste jaren is de klimaatverandering beperken tot 2 graden Celsius. Volgens klimaatwetenschappers is dat de cruciale drempel waarbij de ergste gevolgen van de klimaatverandering worden vermeden. Met huidige stijgende CO2-emissie zit de wereld "perfect op schema" om af te stevenen op een opwarming van de aarde met gemiddeld 4 graden.

Zonder ambitieus klimaatakkoord in Parijs is de wereld goed op weg om ver boven die drempel uit te komen. Maar zelfs dan zijn we er nog niet. Ook als de drempel gehaald wordt, waarschuwen steeds meer studies, krijgen regio's over de hele wereld met nooit geziene gevolgen te maken, zoals de stijgende zeespiegel, droogte en extreem weer.

Niet voor niets stelde Fatih Birol, hoofdeconoom van het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat Parijs ‘de laatste kans is om de wereld zoals we die nu kennen te behouden’. 

Aan de vooravond van deze uiterst belangrijke klimaattop is er nog geen akkoord over hoe de inspanningen in België moeten verdeeld worden.  En dreigen we met lege handen naar Parijs te moeten gaan. 

Ondertussen is de helft van de Vlamingen pessimistisch over de klimaatconferentie en bijna 60 procent van de ondervraagde respondenten zegt dat de Belgische politici de urgentie van de klimaatopwarming niet beseffen. 46 procent van de Vlamingen noemt de opwarming van de aarde zelfs een grotere bedreiging dan terrorisme, oorlog of de economische crisis.

ABVV-Metaal zal heel wat aandacht besteden aan de klimaattop via Facebook. Volg ons.