Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Zoals de traditie voorschrijft, de senioren uit de metaalsector ook dit najaar weer samengekomen in Bremberg om te debatteren over actuele onderwerpen. Dit jaar was het thema basisinkomen. Jef Maes (federaal secretaris van het ABVV) , Jan Cornillie (directeur studiedienst sp.a) en Christophe Callewaert (journalist bij De Wereld Morgen) gaven een beter inzicht en aparte invalshoek over deze materie.

Het waren boeiende uiteenzettingen die aanleiding gaven tot zeer interessante discussies. Het onderwerp ‘basisinkomen’ steekt steeds vaker in de media de kop op.


Neoliberale aanhangers zien dit als een zoveelste opportuniteit om zich te ontdoen van kritische vakbonden en mutualiteiten en om tegelijk loonsubsidies te voorzien voor de werkgevers. Getuige hiervan onder andere de uitspraak van Duchâtelet die weer te horen is: “Het basisinkomen is zo een geniaal systeem dat vakbonden niet meer nodig zijn.” Die uitspraken worden gedaan ondanks studies van het IMF en de Universiteit van Cambridge die aangeven dat sterke vakbonden zeer zeker nodig zijn.

"Het bestaan van een minimumloon , sterke vakbonden en strenge pro-werknemerswetgeving zijn essentieel om te verhinderen dat het basisloon uitdraait op een loonsubsidiepolitiek”, aldus de bekende economen Kavanagh en Clark.

Gedurende twee dagen hebben de senioren van ABVV-Metaal over het topic gedebatteerd. Samen met de sprekers Jef Maes, Jan Cornillie en Christophe Callewaert werden verschillende invalshoeken bekeken en besproken.

De conclusie werd getrokken dat het basisinkomen een aanvullend instrument kan zijn om de sociale zekerheid te ondersteunen en te versterken maar het mag zeker geen middel zijn om het systeem te ondergraven of af te bouwen. 150 jaar lang hebben werknemers en vakbonden met bloed, zweet en tranen gevochten om tot het huidige model te komen. Het zou een onverantwoord avontuur zijn om dit in gevaar te brengen.

In ieder geval moet er iets gedaan worden aan de versterking van de minimumlonen, een echte vermogensbelasting (met vermogenswinstbelasting), vereenvoudiging van de regelgeving en beter toegankelijk openbaar vervoer.

Ortwin Magnus, algemeen secretaris van ABVV-Metaal : “Ingebed in de structuur en het beheer van onze sociale zekerheid zou een basisinkomen een positief effect kunnen hebben op het werkbaarder maken van loopbanen en armoedebestrijding. Maar het uitgangspunt moet dan ‘investeren in mensen’ zijn en niet blind besparen zoals gangbaar binnen de huidige regeringen. Strategisch zou het beter zijn dat we als linkse denkers deze discussie naar ons toe trekken om te vermijden dat de idee van een basisinkomen misbruikt wordt in een rechts project.”