Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over het gewaarborgd rendement van de aanvullende pensioenen. De actualiteit stond de voorbije weken bol van dit thema. Voor wie wil weten wat dat akkoord inhoudt en wie de technische achtergrond beter wilt vatten, is er nu de E-info 'Alles wat je moet weten over de rendementsgarantie aanvullend pensioen'.