Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Als lid van ABVV-Metaal heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een syndicale premie. In de loop van de komende dagen zul je die op je bankrekening zien verschijnen.

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

Naast het lidmaatschap zijn er in principe 2 factoren die een rol spelen bij bepalen van de bedrag van de syndicale premie: de hoogte van het lidgeld en het feit of je actief (tewerkgesteld) bent.

Een actief lid dat minstens 15,50 euro per maand lidgeld betaalt, ontvangt een syndicale premie van 120 euro.

De andere niet-actieve leden die minstens 10 euro per maand lidgeld betalen ontvangen een syndicale premie van 74,50 euro.

De premie staat vanaf vrijdag 30 oktober op je rekening. Ontving je de syndicale premie niet? Neem dan contact op met je plaatselijke afdeling.