Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op dinsdag 6 oktober kwamen de Belgische bonden samen om de afgelopen Europese Ondernemingsraad van Umicore van juni te bespreken en om de volgende EOR in Viviez, Frankrijk begin november voor te bereiden. De vergadering begon met een toelichting over de situatie in Angleur. Op donderdag 24 september werd een bediendedelegee om dringende reden ontslagen. De directie verwijt de delegee een zware fout. De volgende dag staakten de bedienen uit solidariteit met hun collega. De maandag daarop sloten de arbeidersvakbonden zich aan bij de actie. Umicore Angleur lag 24 uren plat. Op vraag van de rechter werden de acties stilgelegd om een vergelijk te vinden tussen Umicore en de bediendenvakbonden. Gezien dit dossier op 6 oktober voor de rechtbank kwam, is het gemeenschappelijk vakbondsfront opnieuw in staking gegaan van 6u tot 14u. Om 14u werd het dossier besproken op de rechtbank in aanwezigheid van verschillende werknemers van Umicore Angleur.

Bij de bespreking van de afgelopen EOR kwamen onder andere volgende punten aan bod: veiligheid, horizon 2020, de afstoting van de zinkactiviteiten en de verzelfstandiging van Electro-Optic Materials in Olen. Veiligheid is en blijft een gevoelig punt bij Umicore. Op de plenaire vergadering krijgen de EOR-leden niet alleen statistieken te zien, maar worden onveilige situaties besproken. Eén jaar na het dodelijk ongeval in Olen werden bijkomende maatregelen genomen om accidenten te vermijden. De onveilige situatie in Hoboken werd eveneens aangekaart. Problematisch is het niet lezen van de verslagen van het comité voor preventie en bescherming op het werk door bepaalde leidinggevende managers. Zij moeten beslissingen nemen maar weten blijkbaar niet welke afspraken gelden in verband met de veiligheid en gezondheid.

Marc Grynberg schetste in juni de doelstelling voor Umicore voor 2020. Umicore's Horizon 2020 is een verderzetting van Umicore’s groeistrategie die gebouwd is op drie megatrends: materiaalschaarste, de verstrenging van emissie-normen en de elektrificatie van voertuigen. Tegen 2020 wil Umicore haar winst verdubbelen, inspanningen in onderzoek & ontwikkeling opdrijven gekoppeld aan een gezonde financiële structuur met respect voor een aantal maatschappelijke waarden. Heel wat EOR-leden stelden zich vragen naar de realiseerbaarheid van die sociale doelstellingen gezien de hoge winstdoelstellingen.

Tenslotte werd de vergadering afgesloten met een rondgang in de bedrijven. Hoboken draait goed, met uitzondering van de bijzondere metalen. Problematisch is de situatie in de loodraffinage. De afdeling werd hermetisch afgesloten om de buurt te beschermen tegen loodvervuiling, maar daardoor kunnen de temperaturen binnenin oplopen tot 60°C.

In het hoofdkantoor in Brussel zijn er problemen met de delocalisatie van de shared-services diensten naar Bulgarije. De werkdruk is daardoor tijdelijk gestegen. Het probleem wordt momenteel opgevangen door interimers.

Overpelt/Zolder: Zolder beleeft een fantastisch jaar. De eindejaarstop om de installaties te onderhouden en/of te herstellen, wordt uitgesteld met 2 à 3 weken. Ook voor 2016 voorzien zij een goed jaar. In Overpelt is de productie iets minder doordat een belangrijke klant een order heeft uitgesteld . De vooruitzichten voor 2016 zijn goed.

Net zoals in andere vestigingen zijn er ook in Olen problemen met de invulling van CAO 104. Recent heeft de directie aangekondigd dat ze de fabriek voor kobaltraffinage en -recyclage zal moderniseren tegen 2020. Het investeringsbedrag schommelt rond de 25 miljoen euro. De vernieuwde raffinagefabriek laat Umicore toe meer kobalt te produceren en eveneens haar vermogen te vergroten om kobalt- en nikkelhoudende residuen te recycleren. Nadeel is dat 70 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, 39 bedienden, 25 arbeiders en 6 kaderleden. Umicore Angleur draait op volle toeren. Keerzijde van de medaille is dat de noodzakelijke onderhoudsbeurten worden uitgesteld.