Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Indien je in tewerkgesteld bent in PC 111 (metaal- en machinebouw en monteerders), dan krijg in de loop van volgende week een pensioenbrief in je brievenbus.

Een pensioenbrief is een document waarin je een overzicht krijgt van de stand van zaken van je aanvullend pensioen in de sector. Onder je persoonlijke gegevens vind je:
 Vooreerst je verworven reserve op 1 januari 2014: dit is het bedrag dat al op je rekening stond voor die datum;
 Daaronder je verworven reserve op 1 januari 2015: dit is het bedrag na de bijdrage van een jaar. Er zijn 3 mogelijke bijdragen:
1. de bijdragen op basis van je loon tijdens je tewerkstelling in 2014;
2. de bijdrage(n) uit de solidariteit indien je bijv. tijdelijk werkloos of ziek was in 2014;
3. het rendement van 3,25 % op het totaal bedrag in 2014;
 In een volgende rubriek wordt berekend wat het tot op 1 januari 2015 voor jou opgespaarde bedrag zou betekenen als 65 jaar bent. Je merkt ook dat er een vermelding is van het kapitaal, maar ook van een rente;
 In het volgende vak staat een schatting van wat je aanvullend pensioen zou betekenen op 65 jaar, als je blijft werken aan hetzelfde loon, het minimumrendement (3,25 %) niet verandert en de belastingen evenmin.
Dat minimumrendement staat momenteel al ter discussie. Onder druk van de verzekeringslobby wil de minister van Pensioenen het minimumrendement alvast verlagen (zie ook het editoriaal van de voorzitter).

Je pensioenbrief is ook online te raadplegen op de website van het Pensioenfonds Metaal. Surf naar www.pfondsmetaal.be en log in met je elektronische identiteitskaart.
Met vragen over je pensioenbrief kun je terecht bij je afdeling van ABVV-Metaal.