Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Een strikte procedure

De sociale verkiezingen vinden plaats van 9 tot 22 mei 2016. Dat lijkt misschien veraf, maar dat is het niet. Er moeten immers nog heel wat zaken geregeld worden alvorens er effectief gestemd kan worden. Wanneer precies wat moet geregeld worden staat duidelijk omschreven in de procedure sociale verkiezingen.

Er is geen ruimte voor improvisatie, de procedure moet strikt gevolgd worden. Dit om ervoor te zorgen dat de verkiezingen op correcte wijze verlopen. Als ABVV-Metaal is het onze taak om er op toe zien dat alles verloopt volgens het boekje!

X en Y

De procedure is opgebouwd rond twee kerndatums:

- Dag X valt 90 dagen voor de verkiezingsdag
- Dag Y is de dag van de verkiezingen zelf

Alle andere data in de verkiezingskalender worden hier rechtstreeks van afgeleid. Zo meteen zal dit duidelijk worden.

De procedure duurt in totaal 150 dagen en bestaat uit drie grote stappen:

- De voorprocedure (van X-60 tot X)
- De procedure (van X tot Y)
- De verkiezingsdag (Y)

De eerste stappen in de technische voorbereiding van de SV 2016 beginnen dus al in december 2015 (150 dagen voor dag Y). Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste data. Voor een meer uitgebreid overzicht verwijzen we naar de brochure: het ABC van de procedure.

Belangrijkste data

Als ABVV-Metaal hebben wij in de ondernemingsraad of in het comité een belangrijke rol te spelen. Niet alleen moeten we controleren of alles volgens de regels verloopt en of de timing wordt gerespecteerd. We kunnen ook op een groot aantal punten mee beslissingen nemen en in beroep gaan tegen acties van de werkgever waar wij niet mee akkoord gaan. Een goed verloop van de procedure is heel belangrijk. Aarzel in geval van problemen/onduidelijkheden dan ook niet om contact op te nemen met je secretaris.