Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

COMOKRA, is de afkorting voor Competentiecentrum voor Montage en Kraanbediening. Het is een samenwerkingsverband tussen vzw Montage, het sectorfonds van de monteerders, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en de firma Sarens NV. Neem ook een kijkje op www.comokra.be. Dit initiatief kwam 10 jaar geleden tot stand naar aanleiding van de vaststelling van de sociale partners dat er al jaren een chronisch tekort was aan geschoolde kraanmachinisten op de arbeidsmarkt.

Aangezien het regulier onderwijs voor deze beroepen geen opleiding aanbood en nog steeds niet aanbiedt, vervult dit samenwerkingsverband een belangrijke rol in de montage- en kraanverhuursector.

Hoe verloopt de samenwerking in de praktijk? De VDAB levert de lesgevers, het materiaal en verzorgt de administratie. De firma Sarens stelt naast de terreinen en de leslokalen voor de opleiding 2 mobiele kranen ter beschikking. De vzw Montage, het sectorfonds, zorgt voor de nodige attestering.

COMOKRA is in België het enige examencentrum dat erkend is om het examen 'werken met mobiele kraan' af te nemen.

Nu, 10 jaar na de oprichting, heeft COMOKRA al honderden erkende attesten en Europese certificaten afgeleverd aan haar cursisten. 306 werkzoekenden werden opgeleid waarvan er meer dan 80 % na de opleiding aan de slag konden. Na een opleiding van 16 weken, inclusief stage, krijgen de cursisten een erkenning van hun verworven competenties. Daarbij is er veel aandacht voor veiligheid, nauwkeurigheid en efficiëntie. Niet alleen werkzoekenden, maar ook werknemers en leerlingen van het beroepsonderwijs (BSO) of technisch secundair onderwijs (TSO), nemen deel aan de opleiding. Met het erkende attest dat ze op COMOKRA behalen, versterken ze hun positie op de arbeidsmarkt en in het bijzonder in de montagesector.

Het 10-jarig jubileum van COMOKRA werd onlangs gevierd samen met de uitreiking van het 3000e COMOKRA-attest door onze Algemeen Secretaris Ortwin Magnus (zie foto).