Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De FOD Sociale Zekerheid publiceert een nieuwe editie van de brochure ‘Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid’. Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen? En de bedragen ervan? De begrotingen? ...

De sociale zekerheid bestaat uit 3 stelsels: een stelsel voor werknemers, een voor zelfstandigen en een voor (federale) ambtenaren. De brochure vertrekt vanuit het werknemersstelsel en geeft de verschilpunten met de andere stelsels aan. De meeste mensen zijn immers aan het werknemersstelsel onderworpen.

De brochure is beperkt tot de algemene voorwaarden en regels. Uiteraard zijn er steeds wel enkele uitzonderingen. Zo blijft de gezinsbijslag behandeld, hoewel de federale Staat niet meer bevoegd is.

De brochure is bijgewerkt tot 1 maart 2015 en bevat de adressen en telefoonnummers van de instellingen.