Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de inspraakorganen binnen de ondernemingen vinden plaats van 9 mei 2016 tot 22 mei 2016. De verkiezingsprocedure die eindigt met de daadwerkelijke verkiezingen beslaat een periode van 150 dagen en moet volgens strikte regels en termijnen worden doorlopen. Deze brochure verduidelijkt de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure en enkele bijhorende begrippen.