Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

VOLTA, de koepelorganisatie van de drie paritaire dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector Vormelek, Tecnolec en het Fonds voor Bestaanszekerheid van de elektriciens, heeft vorige week donderdag 28 mei haar tweede succesvolle Elektro Event georganiseerd. Ongeveer 150 leerkrachten uit het elektrotechnisch onderwijs kwamen hiervoor samen in Brussel.

Het Elektro Event stond dit jaar helemaal in het teken van de veiligheid. Wie wou, kon zijn kennis over de veiligheidsvoorschriften opfrissen. 's Namiddags was er de mogelijkheid om het examen in veiligheid voor operationeel leidinggevenden af te leggen. Het slaagpercentage bedroeg 86 %, een groot succes.

Peter Claeys, directeur Volta: "De aanwezigheid van zoveel leerkrachten bewijst dat er nood is aan dit soort bijscholingen. Het bewijst ook dat zowel de sector als het onderwijs samen werk willen maken van een kwalitatief en up-to-date opleidingsprogramma voor de leerlingen elektriciteit."

De leerkrachten kregen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een beurs waarop 3M, ARCOP, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Honeywell en Prebes aanwezig waren. Dit traject leidde hen doorheen de verschillende aspecten van veiligheid.

Safety first in de klas

Tijdens het Elektro Event werd ook de nieuwe publicatie Safety first voorgesteld: een handige en leerrijke bundel met de belangrijkste veiligheidsbepalingen voor wie werkt in en studeert over elektrotechniek. Onmisbaar dus voor wie jongeren veilig wil leren werken. Vanaf volgend schooljaar is Safety first (met bijbehorende inspiratiebundels voor leerkrachten) gratis beschikbaar in de online shop op www.stroomopwaarts.be.

Over VOLTA

Vormelek, Tecnolec en FBZ worden bestuurd door de sociale partners van de elektrotechnische sector. Daarin zijn zowel de werkgeversfederaties van de elektrotechnische sector als de werknemersorganisaties (ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea & MWB-FGTB) vertegenwoordigd.

Voor meer informatie over Volta en haar activiteiten: surf naar www.volta-org.be.