Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De militanten van de drie vakbonden verzamelen op maandag 15 juni om 11 uur aan de pensioentoren te Brussel (Zuidstation - Europa Esplanade). Waarom?

• Tegen de jeugdwerkgelegenheid en tegen langere loopbanen en het optrekken van de pensioenleeftijd (67 jaar).

• Voor aangepaste jobs voor oudere werknemers zodat er werk vrijkomt voor jongeren en kennisoverdracht gegarandeerd is.
Voor het in rekening brengen van alle vormen van belastend werk.

• Voor het integrale behoud van de automatische koppeling van de lonen en de sociale uitkeringen aan de index, voor welvaartsvaste uitkeringen.

• Voor het behoud van verworven rechten in de overheidspensioenen.
De pensioenen in de overheidssector zijn niet te hoog, de pensioenen in de privésector zijn te laag!

• Voor hogere wettelijke pensioenen met een vervangingsgraad van 75 % ipv 60 % nu.
Voor een minimumpensioen dat toelaat om menswaardig te leven (minimum 1.501 euro op 01.12.2012).
Voor een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen.
Voor meer rekenschap met de situatie van vrouwen: met een gemiddelde loopbaan van 34 jaar komen zij na pensionering vaak in armoede terecht

• Tegen de beschikbaarheidsmaatregelen voor SWT'ers (vroeger: bruggepensioneerden),
tegen het afschaffen van de diplomabonificatie,
tegen het afschaffen van de gelijkgestelde periodes,
tegen een totaal onzeker puntensysteem en de wil van de regering om onze pensioen uit te besteden aan de privésector.

• Voor het behoud van een gegarandeerd rendement bij het aanvullend pensioen

Voor meer info, neem contact op met je ABVV-Metaal-federatie of –secretaris.

Pamflet ABVV
Gemeenschappelijk pamflet