Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het syndicaal netwerk van Ford binnen IndustriALL Global Union kwam vorige week bijeen voor een driedaagse meeting. Aanwezig voor ABVV-Metaal waren Rohnny Champagne, voorzitter van ABVV-Metaal Limburg, Erik Verheyden, hoofddelegee ABVV-Metaal Ford Genk en Matthieu Maziers, hoofddelegee ABVV-Metaal Ford Lommel, Fidel Gavilán, adviseur ABVV-Metaal.

De vergadering begon met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van Andile Mtulu van de NUMSA, die lid was van het syndicaal netwerk voor zijn overlijden.
Met een toelichting over het Ford Production System en de praktijk in de VS werd de vergadering dan echt ingeluid. De Amerikaanse UAW dwong aan op inspraak en wordt betrokken bij elke beslissingsproces in het kader van de FPS. Buiten een aantal landen waaronder de VS, België en Duitsland, is dit niet het geval. De directie legt het FPS op zonder consultatie van de vakbonden.

J. Kelly van de studiedienst van de UAW gaf een presentatie van de automobielmarkt in de VS en in de wereld. De BRIC*-landen vertegenwoordigen 40 % van alle verkochte auto's vandaag. In de VS trekt de automobielmarkt aan, net zoals in Europa. De Latijns-Amerikaanse landen zitten in een economische dip. Kelly lichte eveneens de evolutie en de uitdagingen in de automobiel toe, waaronder de elektrificatie, de modulariteit, de opkomst van Chinese automobielproducenten, ...

H.Lense van IndustriALL vroeg naar ideeën en voorstellen om het netwerk te versterken. Rohnny Champagne vroeg opnieuw om het netwerk uit te breiden tot 1 vertegenwoordiger per land. Tot nu toe is deze meeting beperkt tot enkele landen, zijnde Canada, de VS, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zuid-Afrika en Brazilië. ABVV-Metaal dringt reeds jaren aan om dit clubje uit te breiden tot alle landen waar Ford activiteiten heeft, ondanks tegenkanting van IndustriALL.

G. Leutert van IG METALL besprak de toestand in de Ford-fabrieken in Mexico, China en Turkije. De Mexicaanse fabrieken kampen met corruptie binnen de officiële bond CTM. In China is de vakbond (ACFTU) verbonden met de Chinese communistische partij en dus niet onafhankelijk. Bovendien is de ACFTU geen lid van IndustriALL.

Vervolgens kwam de situatie in de verschillende vertegenwoordigde landen ter sprake. De Belgische bonden bekritiseerden Ford naar aanleiding van de contractbreuk van Ford Europe bij de sluiting van de fabriek in Genk. De laatste werknemers vertrekken eind 2015.

In Rusland startten de bonden onderhandelingen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De directie weigert in te gaan op de looneisen van het personeel. De arbeiders zijn daarop in staking gegaan. Op initiatief van ABVV-Metaal werd een Solidariteitsboodschap opgesteld ten aanzien van de Russische werknemers in Sint-Petersburg.

In India bouwt Ford een nieuwe fabriek. Het Ford IndustriALL-netwerk vraagt Ford om de vakbonden niet te hinderen bij de oprichting van een syndicale delegatie in die nieuwe fabriek, zoals in Chenai, in India. In Chenai werd de ganse delegatie ontslagen door het lokaal management in 2013. Na tussenkomst van het Ford IndustriALL-netwerk werd zij opnieuw aangeworven.

Sukyod Somsak uit Thailand werd zo 6 jaar geleden ontslagen omwille van zijn syndicaal engagement. Hij vecht zijn ontslag aan bij de Thaise rechtbanken. Het netwerk steunt hem in zijn gevecht.

In Australië sloot Ford de afgelopen jaren alle fabrieken. Die sluitingen hebben als gevolg dat de Australische vakbond zijn mandaten in de (beperkte groep van de) GISF verliest. Zij zullen vervangen worden door de Thaise collega Somsak en de Indische kameraad Satish.

In Canada zien we een gelijkaardige situatie als met Australië. Sinds 2000 werden er verschillende fabrieken gesloten en verloor de industrie 500.000 jobs! Ook in Brazilië krijgt de autosector klappen. De automobielverkoop daalde met 12 %. Joâo Cayres bekritiseerde de verkeerde strategie van Ford in Brazilië. Ford stopte de productie en verkoop van een succesvol model. De vervanger flopt, met alle gevolgen van dien voor de productiearbeiders. Ondertussen bouwen Fiat, BMW en Jaguar-Land Rover nieuwe fabrieken in het zuiden van Brazilië. Ford boert evenwel goed op de Braziliaanse vrachtwagenmarkt. Het marktaandeel van Ford Truck bedraagt er 22 %.

In de USA probeert de UAW zich in te planten in de automobielfabrieken in het Zuiden van de VS. Om het personeel te kunnen vertegenwoordigen in een fabriek moet de UAW de steun krijgen van meer dan 50 % van alle werknemers. Sedert een paar jaren mengt de politiek zich in dit debat. De Amerikaanse vakbonden en de UAW worden politiek aangevallen door republikeinse en rechtse, democratische politici en gouverneurs. Binnen de UAW wordt bovendien gevreesd voor de gevolgen van het vrijhandelsakkoord met Zuid-Azië. Verwacht wordt dat die regio zal uitgroeien tot de belangrijkste automobielmarkt met 50 miljoen verkochte auto's per jaar vergeleken met de 20 miljoen auto's in de US en in Europa en de 7 miljoen verkochte auto's in Latijns-Amerika.

Aan het eind van deze meeting liet de directie weten akkoord te gaan met het voorstel van ABVV-Metaal om het aantal deelnemers uit te breiden tot 1 vertegenwoordiger per land. M. Fields gaf de visie van het topmanagement, terwijl Fleming de business en product overview voor zijn rekening nam. E. Kolissiksi-Morris, een economiste van Ford Motor Company presenteerde de situatie van de mondiale automobielmarkt.

*Brazilië, Rusland, India, China