Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 12 mei heeft het Europese Vakverbond een brief overhandigd aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie en aan Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Tewerkstelling. De brief werd ondertekend door de algemeen secretaris en jeugdvoorzitter van het EVV, alsook door hun evenknieën bij 6 Europese vakorganisaties, waaronder IndustriALL Europe.

In de brief uit het EVV zijn bezorgdheid over de alarmerend hoge werkloosheidsgraad bij jongeren, die het grootste slachtoffer zijn van het falende Europese beleid. Waar de algemene werkloosheid op Europees niveau schommelt rond 11 %, bedraagt dat percentage het dubbel en meer bij de jeugd. In Spanje en Griekenland schuurt het gehalte zelfs tegen de 60 % aan. Het is dan ook nu tijd om te handelen om een verloren werkloze generatie te voorkomen en met het oog op een leefbaar bestaan voor onze jeugd.

De schrijvers en ondertekenaars van de brief vinden het vooropgesteld gedrag van 6 miljard euro voor een periode van 7 jaar te laag om efficiënt en effectief jeugdwerkloosheid aan te pakken. Er zou zeker 21 miljard per jaar nodig zijn om een interessant en efficiënt instrument te ontwikkelen. Verder is het belangrijk dat alle bestrijdingsmaatregelen verplicht te implementeren zijn op nationaal niveau.

Jobcreatie maakt nu deel uit van de prioritaire doelstellingen van Europa. Maar wordt er ook op toegezien of het gaat om kwaliteitsvolle jobs? Het merendeel van de Europeanen met een precaire job, zijn vrouwen, jongeren en migranten. Het EVV vraagt de Europese beleidsmakers dan ook om niet toe te staan dat het Europese sociaal model wordt ondermijnd.

Met deze brief hoopt het EVV de dialoog op gang te trekken op een open en constructieve manier.

De brief sluit af met de volgende worden: de economie moet ten diensten staan van de mens, niet omgekeerd.