Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In al onze sectoren zijn de eisenbundels ingediend en de onderhandelingen dus opgestart. Bij cao-onderhandelingen trachten we onder andere de koopkracht van de werknemers te versterken en ervoor te zorgen dat de werknemers krijgen waar ze recht op hebben. De regering-van-De-Wever-en-de-rijken zorgt ervoor dat dit quasi onmogelijk is. Er is de diefstal van de indexsprong en het carcan van de loonnorm. We beginnen de onderhandelingen handen en voeten gebonden en de mond gesnoerd. Wat ons niet zal beletten de loonmarge zo maximaal mogelijk in te vullen.

Onderhandelingen gaan over meer dan koopkracht

Maar cao-onderhandelingen gaan over meer dan koopkracht. Andere thema's zullen daarom meer dan ooit onze aandacht krijgen. We denken dan aan werkzekerheid en werkbaar werk. Twee thema's waar men langs patronale kant niet echt wakker van ligt. Zoals ook blijkt uit hun eerste reacties, maar dat wisten we natuurlijk al. Niet voor niets is CAO 104 (werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers) veelal een dode letter. En de bekommernis van (te) veel patroons is niet werkzekerheid, maar wel winstzekerheid.

Te veel werknemers hebben onzeker werk

Recentelijk publiceerde de Internationale Arbeidsorganisatie een studie waaruit bleek dat op wereldschaal drie vierde van de werknemers onzeker werk heeft. Dat wil zeggen: geen vast werk (tijdelijke, vaak deeltijdse, en zelfs informele jobs – lees zonder contract). In groeilanden als China en Indië loopt het aantal tijdelijke en informele jobs op tot 90%. In onze landen is het omgekeerd: ongeveer drie kwart heeft een klassieke vaste baan, maar een kwart van de werknemers heeft dat niet. Maar ook in het Westen daalt het aandeel zekere jobs sedert 2004 en wordt het vaste contract van onbepaalde duur minder dominant. De Internationale Arbeidsorganisatie linkt de toenemende ongelijkheid in de wereld aan de toename van tijdelijke en informele tewerkstelling. Werknemers met tijdelijke en informele jobs verdienen minder.

Werkonzekerheid zorgt voor stress

Onzekere jobs, onzekerheid over jobs, maakt onzekere gestresseerde werknemers. Niet voor niets is in Europa en in België werkonzekerheid de belangrijkste factor voor werk-gerelateerde stress. Uit een Europese opiniepeiling komt duidelijk naar voor dat de voornaamste oorzaken van werkgerelateerde stress reorganisaties zijn of baanonzekerheid (aangegeven door ongeveer zeven op de tien).

Werkbaar werk is werkzeker werk

Werkbaar werk is dus voor vele werknemers zekerheid hebben over zijn/haar werk. Vandaar dat we bij elke cao-onderhandeling opnieuw inzetten op clausules van werkzekerheid. Daarom ook dat we bij een herstructurering vechten voor elke job, zoals we vechten voor onze industrie en bij aangekondigde sluitingen voor het behoud van de tewerkstelling. Hoe minimaal soms ook. Omdat we weten dat een bedrijf dat weggaat nooit meer terugkomt. Niemand koestert de illusie dat Ford – wat er ook moge gebeuren – ooit nog wagens zal produceren in Vlaanderen.

Wat blijft kan weer groeien

Maar het omgekeerde hebben we ook gezien. Ooit werkten bij Bekaert Aalter meer dan 1600 werknemers. Na de laatste herstructurering in 2012 bleven er iets meer dan honderd over. Begin 2014 werd een groot deel van de Bekaert-terreinen verkocht aan een projectontwikkelaar. Vele waren overtuigd dat het na de herstructurering 'boeken toe' was en dat het enkel nog wachten was op het definitieve moment (de burgemeester van Aalter – De Crem op kop). Onze afgevaardigden zijn blijven vechten voor hun mensen en dus ook voor het bedrijf. Vorige week kondigde Bekaert voor twee miljoen euro investeringen aan in Aalter. Onze mensen in Aalter zijn positief, zonder goedgelovig te zijn. Maar ze weten maar al te goed. Wat weg is, komt nooit terug. Wat blijft, kan weer groeien.

Ook de inzet van cao onderhandelingen

Daarom is het van belang om zeker te zijn van onze bedrijven en onze industrie om zeker te zijn van ons werk. Ook dat is de inzet van de cao-onderhandelingen.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Lees over Bekaert Aalter de blog van Kenneth Blomme, onze hoofdafgevaardigde. 
Lees over werkbaar werk de blog van Caroline Segers, onze delegee bij Daikin, en de blog van Erik Devriendt, onze delegee bij Volvo Trucks.
Ook in M@gMetal vind je heel wat interessante artikels over Werkbaar Werk.