Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In de nacht van vrijdag 24 april 2015 deed er zich bij SAS Autoùmotive in Gent een racistische incident voor. Zo noemende een medewerker van de nachtploeg zijn collega 'vuile Turk'. Omdat de directie hier niet op reageerde, brak er bij de nachtploeg op 29 april een spontane staking uit (95 % van de arbeiders legde het werk neer). De staking werd ook verder gezet door de ochtendploeg. Bij SAS werken meer dan 200 werknemers van een tiental nationaliteiten. De grootste groep hebben een Turkse, Marokkaanse of Tunesische achtergrond. Ongeveer 60 % van de werknemers heeft een buitenlandse achtergrond.

Omdat een vergadering op het bedrijf met de betrokken secretarissen van ABVV-Metaal en ACV-Meta, de directie en de werkgeversfederatie Agoria in eerste instantie geen resultaat opbracht, werd de verzoening aangevraagd.

De verzoening gebeurde met spoed. SAS Automotive is dan ook een toeleveringsbedrijf van Volvo Cars Gent. Ze leveren dashboards aan Volvo. Een werkonderbreking kan na één uur voor stilstanden zorgen bij Volvo Cars en de overige toeleveringsbedrijven. Door het just-in-time-systeem was de productie in Volvo Cars al enkele uren stilgevallen.

De verzoener wou dan ook eerst en vooral de werknemers terug aan het werk krijgen om verdere schade te voorkomen. Dit gebeurde na een schriftelijke mededeling van de directie waarin deze verklaarde dat ze racisme en discriminatie te allen tijde en in alle omstandigheden veroordeelt en waarin ze haar verontschuldigingen aanbood voor het laattijdig optreden in het interpersoonlijk conflict.

De vakbonden verklaarden hierop bereid te zijn om de staking te schorsen. De werknemers zijn daarop terug aan het werk gegaan.

Hierop volgt een lange maar constructieve verzoening waarbij duidelijk gesteld werd dat racisme ontoelaatbaar is. De supervisors zullen allemaal een aangepaste opleiding krijgen (begeleidingstraject). De persoon die op 24 april racistische uitspraken deed, wordt uit de nachtploeg gehaald om te vermijden dat de twee betrokkenen verder in dezelfde ploeg moeten functioneren. De werknemer die de uitspraak deed, krijgt een schriftelijke waarschuwing, maar tegelijk wordt ook een persoonlijke bemiddelaar aangesteld om het conflict tussen de twee personen duurzaam op te lossen. Er wordt ook een groepstraject opgezet met het oog op interculturele samenwerking tussen personeelsleden en -groepen via externe deskundigen.

Bij de mededeling van het resultaat aan de werknemers van de nachtploeg, werd het werk meteen hervat.

Marc Staelens, secretaris ABVV-Metaal, benadrukt dat hij "tevreden is over de aanpak die er vooral moet voor zorgen dat er een betere cultuur ontstaat. De maatschappij is veranderd de laatste 10 jaar, de werknemers in de bedrijven zijn van alle nationaliteiten. Welke ondernemer ook die denkt dat hij niet moet investeren in een goed personeelsbeleid en in de diversiteit met oog op wederzijds respect en gelijkheid zal problemen krijgen. Een diversiteitsplan mag geen vodje papier zijn waarmee men een subsidiëring kan binnen krijgen of voor de schone schijn. Neen, hier moet werk van gemaakt worden!"

Racisme kostte Volvo uiteindelijk 600 wagens die niet van de band gerold zijn. Dat is de prijs van 'vuile Turk'. Abdel El-Bazioui, afgevaardigde bij SAS Automotive, vatte het kort en krachtig samen: "Een gelijke behandeling voor iedereen, meer vragen we niet." Aan de vooravond van 1 mei hebben de werknemers van SAS een zeer duidelijke boodschap laten horen: wij zullen geen racisme tolereren!