Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 23 en 24 maart ontving ABVV-Metaal een delegatie van de Russische staalvakbond MMWU. We vroegen Andrey Shvedov, ondervoorzitter van de MMWU naar de situatie in Rusland.

Andrey: Sinds de crisis van 2008 zijn 300.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan in de staalindustrie door herstructureringen, sluitingen en modernisering van de industriële activiteiten. Nieuw in Rusland is het ontstaan van precaire contracten, op vraag van de werkgevers. In principe geldt er een verbod op uitzendarbeid, maar er zijn uitzonderingen voor jongeren, langdurig werklozen en moeilijk plaatsbare groepen, waaronder ex-gedetineerden. De productiviteit is sterk toegenomen wat leidt tot minder jobs. Om de verminderde vraag op te vangen – als gevolg van de sancties tegen Rusland – worden er verschillende infrastructuurprojecten opgezet.

De MMWU praat jaarlijks met de werkgevers over de economische situatie en ontwikkelingen van het land en de sector. Om de koopkracht van de werknemers te beschermen heeft de bond recentelijk een kaderovereenkomst afgesloten met de werkgevers. Het tripartiet overleg met werknemers/werkgevers en de overheid spitst zich momenteel toe op een maximale bescherming van de tewerkstelling.

De MMWU heeft geen binding met een politieke partij, maar we hebben goede relaties met een dertigtal parlementsleden. Zo proberen wij onrechtstreeks toch op de sociaaleconomische besluitvorming te wegen.

De veranderingen op de arbeidsmarkt hebben ook gevolgen voor ons ledenbestand. De tewerkstelling verschuift van de grote industrie naar de kleinere ondernemingen. We zijn daardoor verplicht om meer aandacht te besteden aan opleiding voor onze militanten om nieuwe leden en afgevaardigden te werven uit die bedrijven. Zo organiseerden wij begin februari een jongerendag in de Oeral. Op die dag leerden wij de jongeren nieuwe vaardigheden, gaven ze tools mee, maar luisterden wij ook naar hun behoeften. De jongeren verwachten meer ondersteuning van hun bond, onder andere juridische ondersteuning bij problemen met de overheid en de werkgever. In een aantal bedrijven hebben wij akkoorden afgesloten met de werkgever om de jongeren op te leiden in meer gespecialiseerde jobs.

In het najaar vindt in Belgorod de 70e viering plaats van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor de Russen en voor de MMWU is dit een belangrijke dag. 20 miljoen Russen kwamen om tijdens WO II.

De feestelijkheden worden gevolgd door evaluatiemoment binnen de bond. De militanten van de MMWU zullen het beleid van hun organisatie kunnen evalueren.