Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In Europa vonden de afgelopen jaren verschillende reorganisaties en sluitingen plaats, maar ook delokalisaties naar Oost-Europa en de BRIC-landen. De EU verloor 20 % van de industriële productiecapaciteit. Vooral energie-intensieve bedrijven zijn geherstructureerd onder andere in de staal-, glas-, non-ferro- en cementsector. Ook IndustriALL deelde in de klappen. De Europese Industriefederatie verloor sinds 2012 1,1 miljoen leden.

IAE is voorstander van een nieuwe industriële politiek. Wij vragen een belangrijk Europees investeringsprogramma om de infrastructuur te moderniseren, die zorgt voor energievergroening en voor een betere interconnectiviteit via onder andere smart grids. Daarnaast willen wij ook investeringen in mobiliteit om tegemoet te komen aan de nieuwe technologische ontwikkelingen. IAE legt de nadruk op een milieuvriendelijke industriële politiek en op het stimuleren van de economische vraag, want zonder vraag is er geen groei. Wij staan als vakbeweging kritisch ten aanzien van de besparingspolitiek van de Europese Commissie, omdat zij de koopkracht van de werknemers aantast en ook sociale rechten afbouwt. Met de geldcreatie door de Europese Centrale Bank wordt nu getracht om de deflatie te bestrijden, maar dat is niet voldoende om de consumptie terug aan te wakkeren. Als er geen vraag is, wordt er ook niet geïnvesteerd.

Commissievoorzitter Juncker voorziet 280 miljoen euro aan private investeringen. Die investeringen moeten 11 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen creëren, maar wij vragen ook aandacht voor de lonen en de sociale rechten. Wij vragen een visie op langere termijn.

Na de Europese verkiezingen van mei 2014 werden het Europees parlement en de nieuwe Europese Commissie geïnstalleerd. Als Europese vakbeweging proberen wij te wegen op de besluitvorming van het Europees Parlement en de Commissie. Verder coördineren wij de syndicale werkingen in de verschillende landen en wisselen wij ervaringen uit onder onze leden.

Ook de jongerenwerking van IAE en de problematiek van de jongerenwerkloosheid in Europa baren zorgen. De youth committee van IAE is ontstaan uit de fusie van de jongerenwerkingen van de Europese metaal- , textiel- en chemiebond. De Europese Commissie en individuele lidstaten nemen initiatieven om jeugdwerkloosheid te bestrijden. De toegang tot de arbeidsmarkt is voor jongeren zeer moeilijk geworden. In landen zoals Griekenland en Spanje is meer dan 50 % van de jongeren werkloos. De European Youth Guarantee stelt geldmiddelen ter beschikking van de lidstaten om projecten te financieren in landen die meer dan 25 % jeugdwerkloosheid hebben. De EU trekt 6 miljard euro uit.

Met 6 jongerencommissie van Europese vakbondsorganisaties, waaronder IAE, is samengewerkt om een gezamenlijk programma en campagne uit te werken tegen de massale jeugdwerkloosheid in Europa.