Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Zoals aangekondigd zetten we onze affichecampagne ter promotie van syndicale verworvenheden voort. De tweede affiche van deze campagne benadrukt de rol van de vakbond in de totstandkoming van onze alom geprezen sociale zekerheid. Download hier de affiche.

Affiche: De sociale zekerheid is voor profiteurs. Behalve wanneer jij je job verliest.