Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De sectorale onderhandelingen 2015-2016 kunnen nog niet van start gaan. Eén en ander hangt samen met het protest tegen onder meer de arbeidsmarktgerichte pestmaatregelen van deze regering. Het blijft trouwens nog steeds onduidelijk wat deze regering bedoelt met een 'aangepaste beschikbaarheid' van SWT'ers en oudere werklozen. Omwille van deze vertraging, was het nodig om enkele bewarende maatregelen te nemen.

1. SWT op 60 jaar nog mogelijk!
Deze regering heeft de leeftijden van de diverse SWT-regelingen opgetrokken. Zo ook bij CAO 17. Vanaf 1 januari 2015 werd de leeftijd voor CAO 17 opgetrokken naar 62 jaar bij een loopbaan van 40 jaar voor de mannen en 31 jaar (in 2015) voor de vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor de vrouwen wordt telkens met 1 jaar opgetrokken per kalenderjaar: 32 jaar in 2016, 33 jaar in 2017, ... tot 40 jaar in 2024.
Na protest en actie van de vakbonden stond de regering uiteindelijk toe om bij wijze van overgang een sectorale CAO SWT op 60 jaar af te sluiten.
Zowel in de sector metaalverwerking (PC 111.1&2) als in de sector monteerders (PC 111.3) is een dergelijke cao voor een periode van 3 jaar afgesloten. Ben je 60 jaar oud uiterlijk op de laatste dag van je opzegtermijn voor 31 december 2016, dan kun je met SWT op voorwaarde dat je als man 40 jaar loopbaan en als vrouw 31 jaar (in 2015) en 32 jaar (in 2016) bewijst.

2. Sectorakkoorden 2013-2014 verlengd tot en met 30 juni 2015
Een sectoraal akkoord wordt in principe voor twee jaar afgesloten. Bepaalde punten uit het sectorakkoord 2013-2014 liepen bijgevolg af op 31 december 2014. Om tijdens de onderhandelingen niet in een vacuüm terecht te komen, werden alle tijdelijk regelingen in dit sectoraal akkoord verlengd tot en met 30 juni 2015.

Het is aangewezen om hierbij een belangrijke afspraak te verduidelijken.
• Het recht op een 1/5-landingsbaan op 50 jaar bij 28 jaar loopbaan vergde een sectorale CAO. Dit recht werd al voorzien in het sectoraal akkoord 2013-2014 en is door de verlenging nog steeds van kracht. Dit is weliswaar een overgangsmaatregel, want de schriftelijke kennisgeving aan je werkgever moest voor 1 januari 2015 gebeurd zijn, de RVA-aanvraag voor een uitkering voor 1 april 2015 en de effectieve start van de landingsbaan voor 1juli 2015.
• De SWT-regelingen 58 jaar met 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid met de aanvulling van het zwaar beroep en 58 jaar met 40 jaar loopbaan kregen een gedaanteverwisseling. De regering stelde de leeftijd op 60 jaar. Voor een afwijking naar 58 jaar was het nodig om in de Nationale Arbeidsraad een kaderakkoord en een aansluitend sectorakkoord te sluiten. Voor 2015-2016 is er nog geen kaderakkoord en dus ook geen sectorakkoord nodig. Dit betekent nog niet dat je nu al kunt vertrekken op deze basis. Eerst moeten er in de NAR een aantal cao's worden aangepast. Wij houden je op de hoogte!