Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op woensdag 25 februari vond de Europese Ondernemingsraad van Caterpillar plaats in Elewijt. Op de agenda stonden het Trans-Atlantisch partnerschap – handelsakkoord en een evaluatie van de afgelopen reorganisaties.

Ivan Del Percio, de nieuwe voorzitter van de EOR Caterpillar en hoofddelegee van de metaalcentrale ABVV in Gosselies, opende de vergadering en heette iedereen welkom. Hij stelde Bruno Poncelet voor. Bruno werkt voor het vormingscentrum CEPAG dat nauw verbonden is aan de Waalse FGTB. Hij is samen met Ricardo Cherenti auteur van het boek Le grand marché transatlantique.

Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag, ook wel gekend als het Transatlantic Trade and Investment Partnership of TTIP, is een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten waarover sinds 2013 wordt onderhandeld. Volgens de Europese Unie zou deze overeenkomst zorgen voor een bijkomende groei van 0,5 % over 10 jaar en 2 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen scheppen over een periode van 10 tot 20 jaar. Op basis van dezelfde studie zou het TTIP een winst van 545 euro voor een gemiddeld Europees gezin kunnen opleveren.

De onderhandelingen van het akkoord worden heftig bekritiseerd omwille van het geheimzinnige karakter dat ze hebben. De onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren, terwijl bedrijfslobby's breed geconsulteerd worden. Doordat de onderhandelaars één markt met gemeenschappelijke standaarden willen creëren, vrezen nogal wat waarnemers voor een 'race to the bottom'. Zeker omdat bedrijven naar een internationaal arbitragehof (het Investor-to-State Dispute Settlement mechanism of ISDS) zouden kunnen stappen om wetgeving van overheden die in hun ogen handelsbelemmerend zijn, aan te vechten. Tegenstanders vrezen ook voor privatiseringen, een verdere deregulering van de arbeids- en milieuwetgeving en een afbouw van de consumentenbescherming. In het bijzonder als je weet dat privaat onderwijs en private gezondheidszorg op de lijst van te liberaliseren diensten staat en dat de VS een aantal fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie nooit geratificeerd hebben waaronder IAO-Conventie 87 en 98 die de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectief onderhandelen vrijwaren.

Tegenstanders wijzen bovendien op de twijfelachtige karakter van de groei en tewerkstellingsvooruitzichten van de Europese Commissie. Een andere studie geeft een totaal ander beeld: een vermindering van de netto-export, een vermindering van het binnenlands product , een verlies van jobs en inkomen en een desintegratie van de Europese markt, vooral in Duitsland, Frankrijk, het VK en de Scandinavische landen.

De EOR Caterpillar besprak ook de afgelopen reorganisaties waaronder die van Rantigny in Frankrijk, Wolverhampton in het Verenigd Koninkrijk en Kiel/Rostock in Duitsland. Eind 2013 had Caterpillar zijn intentie aangekondigd om de productie van Caterpillar Ratigny te verhuizen naar Minneapolis in de US en Minerbio in Italië. In Rantigny maakt men machines voor straatbedekking, waaronder trilplaten, schaafmachines en 'pavers'. Door de delokalisatie sneuvelen 244 jobs tegen augustus 2015. Ook David Carpentier, delegee van de Franse vakbond CGT in Ratigny en secretaris van de EOR Caterpillar, verliest zijn job. Begin september 2014 kondigde Caterpillar de beslissing aan om de productie van Turner Powertrain Systems in Wolverhampton te delokaliseren naar Arras in Frankrijk, India en de VS. Door die beslissing sneuvelen 250 jobs door niet-verlenging van tijdelijke contracten en uitzendkrachten, vrijwillig vertrek en mutatie naar een ander Caterpillar-faciliteit. Ook Malcolm Weaver, lid van de EOR Caterpillar en delegee van de Britse vakbond Unite the Union, vertrekt bij Caterpillar eind april 2015. De EOR-leden bedankten David en Malcolm voor de jarenlange samenwerking en wensten hen succes in hun verdere carrière.

In de technische bedrijfseenheid Kiel/Rostock in Duitsland bouwt men motoren en componenten voor de scheepvaart. Caterpillar wil de productie van de motoren RM32 verhuizen naar Rostock, terwijl de kleinere M20/M25 motoren naar China gaan. De logistiek verbonden aan die activiteiten wordt gecentraliseerd in Henstedt bij Hamburg. Door die centralisatie vallen de betrokken werknemers niet meer onder de betere loons- en arbeidsvoorwaarden van de metaalsector, maar van de logistiek. Kiel ziet 232 banen verdwijnen.