Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Vrouwen verdienen vandaag in België een vijfde minder dan mannen. zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging en het ABVV organiseren daarom op 14 maart voor de 11e keer Equal Pay Day. Dit jaar binden ze met de #SpeakUp-campagne de strijd aan met traditionele rolpatronen. Op diverse plaatsen in Vlaanderen en Brussel vindt op vrijdag 13 maart een actiedag plaats.

Nieuwe cijfers over de loonkloof

De loonkloof is hot van Hollywood tot hier. Dat bewijst de emotionele speech van Patricia Arquette tijdens de Oscaruitreiking. Ook in België is er nog heel wat werk om de kloof te dichten. Daarom organiseren zij-kant en het ABVV de jaarlijkse Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon. De organisatoren pakken nu uit met de recentste loonkloofcijfers.

Het gemiddelde brutomaandloon van een vrouw in de privésector ligt vandaag 20 % lager dan dat van een man (nieuwe cijfers 2012). Daarom valt de symbolische dag voor gelijk loon dit jaar op 14 maart. Vrouwen moeten dan ook 73 dagen langer werken om hetzelfde te verdienen als wat mannen het afgelopen jaar verdienden. Vorig jaar viel Equal Pay Day vier dagen later in het jaar. "De loonkloof verkleint, maar aan dit tempo duurt het nog 32 jaar vooraleer de grootste discriminatie tussen vrouwen en mannen is weggewerkt", zeggen het ABVV en zij-kant.

Loonkloof is teruggedrongen bij wie voltijds werkt

Eerst het goede nieuws: mee dankzij de jaarlijkse Equal Pay Day én het sociaal overleg in de sectoren en de bedrijven is de genderongelijkheid tussen de gemiddelde bruto-uurlonen van voltijds werkenden deels weggewerkt. In 2001 bedroeg de loonkloof v/m voor wie voltijds werkte nog 15 %, in 2012 is dit nog maar 6 %. De loonkloof is hier dus met bijna twee derde verminderd. Die positieve evolutie willen zij-kant en het ABVV ook weerspiegeld zien in de brutomaandlonen.

Stereotypen zijn grote boosdoener

Een groot deel van de ongelijke maandlonen is te wijten aan deeltijdse arbeid. Meer dan 4 op de 5 mensen die deeltijds werken zijn vrouw. 46 % van de vrouwelijke loontrekkenden werkt deeltijds, tegenover slechts 10 % van de mannelijke. Bovendien zegt 51 % van de vrouwen gas terug te nemen om de combinatie tussen werk en privéleven mogelijk te maken, bij mannen is dit 26 %. Vrouwen verwijzen hierbij veel vaker naar de zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen. Opvallend is dat slechts 11 % van de vrouwen zegt geen voltijdse job te willen. Het ABVV en zij-kant willen dit jaar daarom komaf maken met traditionele rolpatronen.

Campagne 2015: #SpeakUpEPD

Voor de Equal Pay Day-campagne 2015 gingen zij-kant en het ABVV opnieuw in zee met het communicatiebureau mortierbrigade. Onder het motto #SpeakUpEPD zeggen vrouwen dit jaar wat ze écht willen. Met een veelzeggend beeld op affiches en postkaarten tonen ze wat ze van hun loon vinden.

Naar goede Equal Pay Day-traditie komt er ook een nieuwe webspot, die hopelijk mee in de rij past van de voorgaande prijswinnende virale filmpjes.

Meer zorgtijd voor mannen om de taken beter te verdelen

Het ABVV en zij-kant vragen de beleidsmakers om verder werk te maken van de uitvoering van de loonkloofwet. Met de campagne 2015 binden ze de strijd aan met traditionele rolpatronen. Als mannen hun deel van de zorgtaken op zich nemen, hebben vrouwen evenveel kansen om een loopbaan uit te bouwen. Daarnaast stellen zij-kant en het ABVV een collectieve arbeidsduurvermindering voor om de druk van de ketel te halen bij vele huishoudens. Ze pleiten voor een 32-urenweek met behoud van pensioenrechten, promotiekansen en loon. Tot slot is er grote nood aan een ruim en soepel aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare opvangvoorzieningen voor kinderen en zorgafhankelijke personen.

Check www.equalpayday.be voor meer info, voor de webspot van Equal Pay Day 2015 (coming very soon) en de 'Vrouwen willen meer'-affiches en postkaarten. Onder 'materiaal' zijn de affiches en postkaarten (met stickers) te bestellen. Ook het persdossier en de verdere informatie over de nationale en regionale acties op vrijdag 13 maart zijn zeer binnenkort terug te vinden op www.equalpayday.be

Volg ons op Twitter en Facebook