Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De griepepidemie is weer in het land. Heel wat mensen zijn ziek en kunnen dus niet gaan werken. Wat moet je als werknemer weten?

Ik word ziek en kan niet gaan werken. Moet ik een medisch attest voorleggen aan mijn werkgever?

Neen, in principe niet. Als je ziek wordt, ben je wettelijk alleen verplicht om je werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van je afwezigheid.

Alleen wanneer het arbeidsreglement of een collectieve overeenkomst op ondernemings- of sectorniveau dit uitdrukkelijk vereist, moet je ook een medisch attest (het zgn. 'doktersbriefje') bezorgen. In veel ondernemingen staat er zo'n bepaling in het arbeidsreglement, en moet je dus toch altijd een medisch attest bezorgen.

Wanneer deze bepalingen ontbreken, dan heeft de werkgever wel het recht om, bv. in geval van twijfel aan de oprechtheid van de reden voor afwezigheid, uitdrukkelijk een medisch attest te vragen.

In dit geval ben je als werknemer toch verplicht om, behalve bij overmacht, dit attest binnen de twee dagen te overhandigen.

Wanneer mag mijn werkgever een controlearts sturen?

De werkgever mag jouw arbeidsongeschiktheid tijdens de volledige duur van je afwezigheid laten controleren door een controlearts. Je kan deze controle niet weigeren.

Bovendien kan aan de werknemer gevraagd worden om zich ter beschikking te houden voor zo'n controle. De werkgever moet deze mogelijkheid wel laten inschrijven in het arbeidsreglement of een collectieve overeenkomst. Die 'controleperiode' moet zich situeren tussen 7 uur 's ochtends en 20 uur 's avonds en mag maximaal 4 uur duren.

Ik word ziek in de loop van werkdag en ga naar huis. Heb ik recht op loon voor die dag?

Als je je werkdag normaal begonnen bent, maar door ziekte niet verder kan werken, dan heb je voor die dag recht op gewaarborgd dagloon.

Nieuws - 06/02/2015
www.socialeye.be
Auteur: Bieke Cauwenberghs

Lees meer op onze website!