Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Binnen de garagesector (PC 112), alsook binnen de sector van de metaalhandel (PsC 149.4), bestaan er minimale sectorale afspraken voor arbeid(st)ers die in een systeem van stand-by zitten.

Definiëring stand-by

Met 'stand-by' – ook wel 'beschikbaarheidstijd' genoemd – wordt bedoeld: de tijd dat een arbeider buiten de werkuren beschikbaar blijft om dringende hulp te verlenen aan klanten. De arbeider moet daarvoor niet aanwezig zijn op de werkplek, maar wel in actie komen als hij wordt opgeroepen. Elke arbeider spreekt volledig vrijwillig af met zijn werkgever of hij zich opgeeft voor dit systeem.

Uurvergoedingen en uitrukvergoeding

Er zijn 4 verschillende tijdsvakken, elk met hun eigen uurvergoedingen (= stand-by-vergoedingen). Er zijn de uurvergoedingen voor stand-by overdag (van 6 uur tot 22 uur) en 's nachts (van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags). Verder gelden er aparte tarieven voor enerzijds de week (met inbegrip van de vrijdagnacht) en anderzijds het weekend (ook de zondagnacht) en de feestdagen. Het spreekt voor zich dat de uurvergoeding betaald wordt voor de beschikbaarheidstijd buiten de gewone werkuren.

De uitrukvergoeding per oproep wordt lager naargelang er meer oproepen worden uitgevoerd per kalenderdag (gerekend van 6 uur 's ochtends tot 6 uur de volgende dag). Als je per kalenderdag één oproep krijgt, ontvang je hiervoor een uitrukvergoeding van 29,53 euro (per kalenderdag). Voor 2 oproepen per kalenderdag heb je recht op een uitrukvergoeding van 47,24 euro; voor 3 oproepen krijg je dan weer 59,04 euro per kalenderdag. Word je meer dan 3 keer opgeroepen, dan ontvang je 59,04 euro vermeerderd met 5,90 euro voor elke oproep boven de 3.

Gepresteerde oproepen

De werkuren die worden gepresteerd per oproep, worden opgeteld bij de gewone werkuren om de arbeidsduur en het loon te berekenen. Presteert de arbeider uren boven de daggrens of de weekgrens, dan zijn dat overuren met de bijhorende betaling.

1 februari: indexering!

De afgesproken vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd, telkens op 1 februari. De Op Zak's van de sectoren tabel geven een overzicht van de nieuwe vergoedingen (vanaf 1 februari 2015).