Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Werknemers met een laag loon kunnen recht hebben op een belastingvermindering. Sinds 1 april 2014 is het percentage van deze 'fiscale werkbonus' gelijk aan 14,40 %, met een maximum van 200 euro per belastbaar tijdperk.

Ter herinnering

• de 'sociale werkbonus' is een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met een laag loon. Hierdoor verhoogt het nettoloon van deze werknemers, zonder dat hun brutoloon stijgt;

• de 'fiscale werkbonus' is een belastingkrediet voor belastingplichtigen met een laag loon die recht hebben op een sociale werkbonus (belastingkrediet als bedoeld in art. 289ter/1, WIB 1992). De fiscale werkbonus is een percentage van de effectieve sociale werkbonus.

Om de koopkracht van werknemers met lage lonen te versterken, voorzag de Regering, via de relancewet van 15 mei 2014, volgende verhogingen van het percentage van de fiscale werkbonus, en van de maximumbedragen per belastbaar tijdperk:

• op 1 januari 2015 zou het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt, stijgen tot 20,15 %; het maximumbedrag zou dan opgetrokken worden tot 280 euro;
• op 1 januari 2017 zou het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt, stijgen tot 25,91 %; het maximumbedrag zou dan opgetrokken worden tot 360 euro;
• op 1 januari 2019 zou het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt, stijgen tot 31,66 %; het maximumbedrag zou dan worden opgetrokken tot 440 euro.

Uitstel met 1 jaar

De regering heeft nu beslist om deze maatregel uit te stellen met 1 jaar, maar daarna versneld te verhogen vanaf 1 januari 2016.
Dat betekent dat:
• de verhogingen van het percentage tot 20,15% en van het maximumbedrag tot 280 euro, die beide op 1 januari 2015 hadden moeten ingaan, worden geschrapt;
• op 1 januari 2016 (in plaats van op 1 januari 2017) het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt, stijgt tot 25,91%; het maximumbedrag wordt dan opgetrokken tot 360 euro (nog te indexeren bedrag);
• op 1 januari 2019 het aandeel van de werkbonus dat door een belastingkrediet wordt gedekt, stijgt tot 31,66 %; het maximumbedrag wordt dan opgetrokken tot 440 euro (nog te indexeren bedrag).

Bron: Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014 (PW 2015) – art. 61 en art. 62

Extra informatie:
- Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2014 (relancewet) – art. 9 en art. 10
- Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) – art. 289ter/1

Nieuws - 08/01/2015
www.socialeye.be
Auteur
Christine Van Geel