Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Voor de lonen in de sector van de edele metalen is er zoals voor de andere sectoren geen wijziging op 1 februari 2015. De indexstijging van 0.02 % heeft geen impact op de lonen.

Ook de vervoerskosten in de sector van de edele metalen, monteerders en 111.1&2 worden geïndexeerd op 1 februari 2015.

Loontabel edele metalen

Vervoerskosten monteerders

Vervoerskosten edele metalen

Vervoerskosten 111.1&2